banner-image

Uvezli vina za 40 miliona dolara, izvezli upola manje

Proizvodnja grožđa u ovoj godini biće nešto manja nego prethodne, a očekivana proizvodnja vina je oko 39 miliona litara. Uvoz vina i ove godine dostiće će 40 miliona dolara,dok će izvoz biti svega 20 miliona.

Vinogradarstvo i vinarstvo kao grana poljoprivrede je u ekspanziji, rečeno je na sednici Grupacije Privredne komore Srbije za vinarstvo i vinogradarstvo, zbog čega je neophodna sinergija i zajednička aktivnost proizvođača, udruženja i poslovnih asocijacija za unapređenje konkurentnosti domaćih vina na stranim tržištima. Kao posebno važno, istaknuto je da se mora raditi na podizanju svesti domaćih potrošača o konzumiranju srpskih vina da bi se smanjio veliki uvoz.

U toku je donošenje novog zakona o vinu i pratećih podzakonskih akata da bi propisi iz te oblasti bili usaglašeni s EU regulativom i prilagođeni aktuelnoj situaciji u domaćem vinogradarstvu i vinarstvu. Naime, uzgoj vinove loze i vinogradarstvo značajan su deo razvojnog potencijala Srbije, a vinski putevi u Srbiji odavno su definisani. Nedostaju novi smeštajni kapaciteti i ugostiteljski sadržaji, kao i celokupna infrastruktura, ali i promovisanje Puteva vina Srbije. Sve to, istaknuto je na Grupaciji za vinogradarstvo i vinarstvo, mora se raditi po pravilima i propisima koji važe u Evropskoj uniji jer je to jedini način da srpska vina budu prodavana na stranim tržištima, ali i da se domaći vinogradari prilagode i znaju šta se od njih očekuje.

(Dnevnik)