banner-image

Kukuruz doneo 299 miliona dolara, cigarete 261 milion

U bilansu razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije s inostranstvom u periodu januar-novembar 2016. godine ostvarena je vrednost izvoza od 2.921 miliona dolara, što predstavlja rast od 11,2 odsto u odnosu na rezultate iz istog perioda u 2015. godini, sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 21,4 odsto. Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 1.253,1 milion dolara je 11,3 odsto manja od ostvarenog u periodu januar-novembar 2015. godine, sa učešćem u ukupnom robnom uvozu od 7,2 odsto. Suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u periodu januar-novembar 2016. godine, ima rast od 32,5 odsto i iznosi 1.667,9 milion dolara, a stopa pokrivenosti uvoza izvozom je 233,1 odsto.

Posmatrano po odsecima SMTK, u izvozu dominiraju robne grupe: voće i povrće, sa ostvarenim izvozom u vrednosti od 742,3 miliona dolara, i sa učešćem od 5,4 odsto u ukupnom robnom izvozu i žita i proizvodi na bazi žita, u vrednosti od 627,3 miliona dolara, sa učešćem od 4,6 odsto u ukupnom robnom izvozu i ostvarenim suficitom od 553,9 miliona dolara. 

Po ostvarenoj vrednosti u uvozu najzastupljeniji su odseci: voće i povrće sa vrednošću uvoza od 268,5 miliona dolara, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1,5 odsto i sa suficitom u razmeni od 473,8 miliona, kao i kafa, čaj, kakao i začini u vrednosti od 171,7 miliona, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1 odsto.

Struktura spoljnotrgovinske razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u periodu 2001- 2016 (I-XI). godine

 

 

Izvor: Na osnovu podataka statistike spoljne trgovine RZS; cifre su u zaokruženim vrednostima. Tabelu je pripremio Vojislav Stanković
 

 

 

 

 

Najznačajniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu, tokom perioda januar-novembar 2016. godine su: kukuruz merkantilni u vrednosti od 299 miliona dolara, cigarete od duvana u vrednosti od 261 milion, malina smrznuta u vrednosti od 229 miliona, pšenica merkantilna u vrednosti od 129 miliona, jabuke sveže u vrednosti od 108 miliona i šećer od šećerne repe rafinirani u vrednosti od 108 miliona dolara. Detaljnije u priloženom grafikonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: RZS, Statistika spoljne trgovine, pripremio Vojislav Stanković

 

 

Na uvoznoj strani, među agrarnim proizvodima, dominira tradicionalno grupa “nekonkurentnih“ proizvoda – sirova kafa u vrednosti od 58 miliona dolara, banane sveže ostale u vrednosti od 36 miliona i pomorandže sveže u vrednosti od 20 miliona dolara. Od ostalih značajnijih proizvoda u uvozu potrebno je istaći: duvan za cigarete ižiljeni u vrednost od 73 miliona dolara, proizvodi za ishranu ostali u vrednosto od 63 miliona, cigarete od duvana u vrednosti od 37 miliona, ekstrakti kafe u vrednosti od 30 miliona, meso svinjsko zamrznuto u vrednosti od 28 miliona i prerađeni duvan, ekstrakti od duvana u vrednosti od 27 miliona dolara. 

 

 

 

Izvor: RZS, Statistika spoljne trgovine, pripremio Vojislav Stanković

 

 

 

 

 

 

Poljoprivreda Srbije nije imala koncept izvozno orijentisanog sektora privrede ni u bivšoj SFRJ. Preko 50 odsto svoje proizvodnje plasirala je na tržiša bivših republika. Spoljnotrgovinsku razmenu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije u periodu pre ulaska u tranzicioni proces karakteriše prosečno ostvarena vrednost izvoza u visini od oko 400 miliona dolara, sa dostignutim udelom u izvozu privrede do 25 odsto, prosečno ostvarena vrednost uvoza od 460 miliona dolara, sa udelom od oko 10 odsto u ukupnom robnom uvozu privrede. Realizovane rezultate spoljnotrgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, u pomenutom periodu, karakteriše i deficit od 60 miliona dolara, sa stopom pokrivenosti uvoza izvozom od 87 odsto.

U tranzicionom periodu, permanentnim rastom izvoza i pored veoma stabilnog uvoza, bilans razmene se sistematski popravlja. Najznačajniji partneri poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije su pored zemalja EU i zemalja zapadnog Balkana (CEFTA) potpisnice multilateralnog sporazuma o slobodnoj trgovini kao i tržište Ruske Federacije sa kojom Srbija ima bilateralni sporazum o liberalizaciji trgovine. Pomenuta tržišta, u periodu januar-novembar 2016. godine, imaju udeo u ukupnoj srpskoj spoljnotrgovinskoj razmeni hrane od 89 odsto, od čega u ukupnom izvozu njihovo učešće je 97 odsto, a u ukupnom uvozu njihovo učešće iznosi 72 odsto.

Od 2001. godine Srbija ima pozitivan spoljnotrgovinski saldo u razmeni sa EU. Suficit u razmeni ima tendeciju rasta iz godine u godinu, tako da je sa 170 miliona dolara iz 2001. godine, povećan na 1.505 miliona u 2014. godini. U strukturi izvoza poljoprivrede Srbije, EU je poslednjih godina zastupljena sa 47-51 odsto, dok je u strukturi uvoza učešće EU u rasponu između između 40-60 odsto. U periodu januar-novembar 2016. godine na tržištima članica EU izvoz je izneo 1.390 miliona dolara, uvoz 754 miliona, uz pozitivan saldo u visini od 636 miliona dolara. 

Struktura izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije
prikazana po regionalnim ekonomskim integracijama


Izvor: RZS, Statistika spoljne trgovine, pripremio Vojislav Stanković

 

 

 

 

 

Struktura uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije
prikazana po regionalnim ekonomskim integracijama

 

 

 

 

 

 

 

Bilans razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije sa zemljama CEFTE u periodu januar-novembar 2016. godini pokazuje da je ostvaren izvoz u vrednosti od 1.145 miliona dolara, sa učešćem u ukupnom robnom izvozu poljoprivrede od 39 odsto. Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 112 miliona ima učešće u ukupnom uvozu poljoprivrede od devet odsto. Suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u pomenutom periodu iznosi 1.033 miliona dolara.

Postojeći Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Srbija ne koristi dovoljno i adekvatno s obzirom na značajne oscilacije u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i kapacitete sa kojima raspolaže u prerađivačkoj industriji. Prema dosadašnjim ostvarenim rezultatima u spoljnotrgovinskoj razmeni, saradnja se može okvalifikovati kao nedovoljno iskorišćenom prilikom poljoprivrede Srbije da poveća i dinamizira svoj izvoz i poboljša svoju ukupnu efikasnost u poslovanju agrara. U periodu januar-novembar 2016. godine ostvarena je vrednost ukupne razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izmađu Srbije i Ruske Federacije u visini od 334 miliona dolara. Ostvarena je vrednost izvoza od 278 miliona dolara (ima udeo u ukupnom izvozu agrara skromnih 10 odsto); uvoz u visini od 36 miliona (sa udelom u ukupnom uvozu agrara od tri odsto, i sa suficitom od 262 miliona dolara.

Vojislav Stanković