banner-image

Pokrajinski fond za poljoprivredu spremio pola milijarde

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede osnovala je Skupština APV 2001. godine s ciljem učešća Fonda u finansiranju pod povoljnim uslovima programa razvoja pojedinih oblasti poljoprivredne proizvodnje na području Vojvodine. U tu svrhu Fond je u dosadašnjem periodu finansirao razvoj stočarstva, podizanje staklenika i plastenika, odnosno intenziviranje biljne proizvodnje, rekonstrukciju i izgradnju sistema za navodnjavanje, podizanje zasada autohtonih sorti vinove loze, kao i stimulisanje podizanja visokokvalitetnih zasada voća.

Fond će u ovoj godini, prema rečima Aleksandra Bogdanovića, direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, kreditirati i razvoj pčelarstva, nabavku poljoprivredne mehanizacije, kao i opreme za mini mlekare i mini mesare.

Aleksandar Bogdanović

Takođe, Fond će u ovoj godini prvi put kreditirati podizanje ribnjaka, kao i izgradnju silosa, hladnjača i podnih skladišta.

-U2017.godini, Fond će plasirati 400-500 miliona dinara u cilju razvoja poljoprivrede na području AP Vojvodine, kaže direktor Fonda Aleksandar Bogdanović. – Odlučili smo se da od ove godine, osim postojećih kreditnih linija, uvrstimo i novu koja se odnosi na izgradnju silosa, hladnjača i podnih skladišta. Evidentno je da nema dovoljno skladišnog kapaciteta, a oni su neophodni kako bi proizvođači mogli da smeste svoje poljoprivredne proizvode i prodaju ih kada je cena na tržištu za njih najpovoljnija.

Direktor Fonda kaže da je namera da se omogući da zajednički konkuriše četiri-pet gazdinstava, odnosno da se pokuša inicirati udruživanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i da udruženi obezbede veći iznos za investiciju.

Takođe, zajednički mogu i da lakše obezbede založno pravo u vrednosti 1,5 od iznosa kredita. Planira se da kamatna stopa na ove kredite bude jedan odsto na godišnjem nivou, da se krediti odobravaju na period do sedam godina, sa dve godine grejs-perioda. Osim ove kreditne linije, u 2017. godini se po prvi put planira i kreditiranje podizanja ribnjaka. Za ovu namenu je planirano ukupno 50 miliona dinara. Krediti će se odobravati na period do četiri godine, s jednom godinom grejs-perioda i uz kamatnu stopu od dva odsto, kaže Aleksandar Bogdanović.

Fond kreditira po izuzetno povoljnim uslovima, uz kamatnu stopu od jedan odsto na godišnjem nivou, i izgradnju  sistema za navodnjavanje i bušenje bunara.  Ovi krediti se odobravaju na period do pet godina, s jednom godinom grejs-perioda. Takođe, planira se da se po istim uslovima u ovoj godini kreditira i nabavka opreme za mini-mlekare i mini-mesare.

-Fond kreditira i podizanje zasada voća i vinove loze, uz kamatnu stopu od jedan odsto na godišnjem nivou, na kreditni period do sedam godina i uz grejs-period od tri godine. To je pravi podsticajni kredit, jer jedino Fond odobrava kredit s grejs-periodom od tri godine, ističe direktor Aleksandar Bogdanović.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede kreditira i nabavku poljoprivredne mehanizacije, kako pogonske, tako i priključne. Krediti se odobravaju uz kamatnu stopu od dva odsto, na period do pet godina, uz šest meseci  grejs-perioda i otplaćuju se u šestomesečnim anuitetima. Potrebno je da korisnici kredita plate polisu kasko osiguranje mehanizacije, kao I da obezbede 20 odsto učešća od vrednosti kupljene mehanizacije, koje Fond odmah prenosi dobavljaču.

– Obezbeđenje za ove kredite je založno pravo na predmetnoj poljoprivrednoj mehanizaciji, koje se upisuje  u Agenciji za privredne registre, a korisnik kredita plaća taksu u iznosu od 5.000 dinara. Bitno je istaći da poljoprivrednici koji konkurišu za kredite Fonda nemaju trošak obrade konkursne dokumentacije, za razliku od poslovnih banaka gde ovaj trošak postoji, naglašava Aleksandar Bogdanović, direktor Fonda.

Pokrajinski  fond  za  razvoj  poljoprivrede  ima i kreditnu liniju za kupovinu košnica, pčelinjih rojeva i društava. Maksimalni  iznos po jednom kreditu je 2,5 miliona dinara, a ovi krediti se odobravaju na period do tri i po godine, sa dve godine grejs-perioda i uz kamatnu stopu od dva odsto na godišnjem nivou.

Uslovi

Neki uslovi kreditiranja  su isti za sve kreditne linije, a odnose se, pre svega, na to da nema troškovao brade kredita i plaćanja interkalarne kamate. Visina kreditnog potencijala,skoro po svim kreditnim linijama, iznosi pet miliona dinara, a za obezbeđenje kredita uzima se založno pravo na zemljištu u vrednosti 1,5 od iznosa kredita.

Beskamatni krediti

U Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede ovih dana se analiziraju mogućnosti da se otvori posebna kreditna linija za nabavku poljoprivredne mehanizacije domaćih proizvođača. Planira se da se ovi krediti odobravaju bez plaćanja kamate, a u cilju podsticanja razvoja proizvodnje poljoprivredne mehanizacije u našoj zemlji. Čitaoci lista „Poljoprivrednik“ će među prvima biti obavešteni o početku ovog kreditiranja.

(Poljoprivrednik)