banner-image

Cene malo porasle, kukuruz 16,20 dinara, pšenica 17,69

Kraj januara donosi smanjenu aktivnost trgovanja na Produktnoj berzi, u odnosu na prošlu nedelju. Jedan od razloga smanjene aktivnosti je neizvesno stanje na Dunavu, odnosno led koji ne dozvoljava pristup barži lukama i nesmetan transport robe. Preko berze je tokom ove nedelje prometovano  990 tona robe, što je za 11,61% manje u odnos na prethodnu nedelju, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 27.420.500,00 dinara, odosno za 20,73% manje nego prošle nedelje, saopštila je Produktna berza.

Za tržište kukuruza se može reći da je i dalje stabilno. Kukuruz beleži cenovni rast od 1,05% u odnosu na prošlu nedelju. Ponderisana cena za ovu nedelju iznosi 16,20 din (17,82 din/kg sa PDV-om). Tokom nedelje tržište kukuruza nije pronalazilo svoje kupce  na višim cenama.

Ovonedeljna ponderisana cena pšenice  iznosi 17,69 din (19,46 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 0,76%. Pšenicom se trgovalo na višim cenama sa klauzulom „gratis lager“. Pšenica je dostigla najvišu cenu, sa klauzulom „gratis lager“,17,90 din (19,69 din/kg sa PDV-om).  

Cena zrna soje kao i prošle nedelje beleži rast. Zrno je poskupelo za 1,24 %, a kilogram je koštao 45,00 din (49,50 din/kg sa PDV-om). Zbog zaleđenosti Dunava, odnosno nemogućnosti isporuke robe, zrno soje se trgovalo sa klauzulom „gratis lager“.

Mineralno đubrivo UREA sa klauzulom „fco-kupac“ je prometovana po cenama od 33,40 din (36,74 din sa PDV-om) i 32,45 din (35,70 din sa PDV-om)  .

Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz, veštački sušen rod 2016.

290

17,82-17,93

50

17,82

+1,05

Kukuruz, veštački sušen rod 2016. gratis lager do 28.2.

200

17,82

Pšenica, rod 2016.

325

18,92-19,80

325

18,92-19,80

+0,76

Pšenica, rod 2016. gratis lager do 28.2.

200

19,69

200

19,69

Pšenica, rod 2016. fco-kupac

100

20,02

100

20,02

Soja, rod 2016. gratis lager do 15.2.

215

49,50

215

49,50

UREA fco-kupac

100

35,70-36,74

100

35,70-36,74

Stočni ječam rod 2016. gratis lager do 20.2.

300

19,25

 

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 27.01.2017. bio na nivou od 204,98 procentnih poena, što predstavlja pad od 0,78 poena.       

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI  FJUČERS 2017.

 

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

petak

Pšenica

157,34 $/t

159,18 $/t

156,75 $/t

155,94 $/t

156,90 $/t

Kukuruz

145,51 $/t

145,43 $/t

142,99 $/t

144,17 $/t

143,14 $/t