banner-image

U trci za PKB i Al Dahra, Britanci, privrednik iz Kovina…

Pisma o zainteresovanosti za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) dostavilo je osam investitora iz Srbije i sveta, saopštilo je danas Ministarstvo privrede Srbije.
Navedeno je da su za PKB zainteresovani jedno fizičko lice iz Kovina, dve kompanije iz Srbije, kao i kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, NR Kine, Singapura i dve iz Velike Britanije.

U Ministarstvu privrede je agenciji Beti potvrđeno da pisma dostavile srpske kompanije Industrija mesa „Matijević“ i MK Komerc, kao i Al Dahra iz Ujedinjenih Aparskih Emirata, dok pisma kompanija i Velike Britanije, Singapura i Kine nose oznaku tajnosti i njihova imena ne mogu da budu objavljena.
Pisma o zainteresovanosti nisu obavezujuća, niti nedostavljanje takvih pisama na bilo koji način eliminiše mogućnost učestvovanja u daljem postupku privatizacije PKB-a, objasnilo je Ministarstvo privrede.

Najavljeno je da će Ministarstvo privrede u narednom periodu, ceneći procenu vrednosti kapitala, imovine i obaveza PKB, datu na dan 31. decembar 2016. godine (koju treba da dostavi PKB), strateški značaj firme, kao i iskazano interesovanje investitora, predložiti Vladi najoptimalniji način za privatizaciju.

To može biti prodaja kapitala, imovine, strateško partnerstvo ili kombinacija tih modela.

„Nakon odluke Vlade o načinu privatizacije, Ministarstvo privrede će objaviti javni poziv u roku koji zavisi od niza aktivnosti koje prethode, a koje su različite za svaki model privatizacije“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo privrede je početkom godine u cilju konačnog rešavanja statusa PKB-a i njegove pripreme za privatizaciju osnovalo i Radnu grupu koju čine predstavnici te kompanije, Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Zadatak radne grupe je i da pripremi izveštaj za Vladu koji bi obuhvatio analizu podataka i predloge potrebnih aktivnosti radi obezbeđivanja uslova za nesmetano poslovanje PKB.

Kako je navelo Ministarstvo privrede, PKB ; je jedno od najvećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji i proizvođača mleka u Evropi, koje zapošljava 1.782 radnika, od kojih 120 u zavisnim preduzećima.

Ratarsku proizvodnju PKB organizuje na 20.500 hektara obradivog zemljišta i ima oko 23.000 grla stoke, a 2016. godine je proizvedeno 60 miliona litara mleka, od čega je oko 56 miliona litara prodato.

PKB učestvuje sa 10-12 odsto u ukupnoj količini proizvedenog mleka u Srbiji i sa 53 odsto u snabdevanju tržišta Beograd.

Ministarstvo privrede Srbije objavilo je 19. januara ove godine javni poziv za prikupljanje pisama investitora zainteresovanih za učešće u postupku privatizaciju PKB-a i četiri zavisna preduzeća – Poljoprivredna avijacija PKB, EKO – LAB, PKB Agroekonomik i Veterinarska stanica PKB.

Rok za dostavljanje pisama je bio 17. februar, a zainteresovani investitori treba da predlože cenu, model privatizacije, investicioni program, okvirni plan poslovanja i broj zaposlenih.

Na tender za prodaju PKB-a, raspisan krajem 2015. godine, nije stigla nijedna ponuda, a početna cena za 51 odsto procenjene vrednosti stalne imovine bila je oko 154 miliona evra.