banner-image
banner-image

Za navodnjavanje vojvođanskih njiva 450 miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinanisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini. Vojvođanski poljoprivrednici za to će dobiti ukupno 450 miliona dinara.

Kako se navodi u tekstu konkursa, bespovratna pomoć utvrđuje se u iznosu do 60 odsto od ukupne vrednosti investicije. U slučaju da se ulaganje realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, takozvanim marginalnim naseljima Pokrajina plaća 70 odsto investicije. Na podršku od 70 odsto mogu da računaju i mlađi od 40 godina, kao i žene.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratne pomoći po jednoj prijavi ne može preći deset miliona dinara, a minimalna podrška je 30.000 dinara. Ako je reč o investiciji vrednoj manje od 50.000 dinara, takve prijave neće se ni razmatrati na ovom konkursu.  

Bespovratni novac koji će Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu davati po ovom konkursu namenjen je za izgradnju eksploatacionih bunara, nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima, sistema za navodnjavanje „kap po kap“,i podzemnih i nadzemnih „kap po kap“ laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila. Takođe, za nabavku mašina za zalivanje u tipu „tifona i nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „rendžer“, „centar pivot“, “linear“, pod uslovom da se navodnjava najmanje pedeset hektara površine.

Kada je reč o bunarima, prijave koje su u vezi sa izgradnjom eksploatacionih bunara, odobravaće se isključivo za eksploatisanje vode iz vodonosnih horizonata, čija voda nije dovoljnog kvaliteta za ljudsku upotrebu. Kod nabavke opreme za bunare, pumpi, agrgata, sistema “kap po kap”… najveći iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine je do 250.000 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do deset hektara, odnosno 2.500.000 dinara.

Pod uslovom da se navodnjava minimalno pet hektara površine po jednoj mašini, korisnik može da ostvari pravo na bespovratnu pomoć za najviše tri mašine u tipu „tifona“, s tim da najveći bespovratni iznos za jedan tifon ne može biti veći od 800.000 dinara po mašini. Kada je reč o „rendžeru“, „centar pivotu“, “linearu“, pod uslovom da se navodnjava najmanje pedeset hektara površine, najviše će se od Pokrajine dobiti  40 odsto vrednosti investicije, odnosno najviše do osam miliona dinara. Za izgradnju cevovoda, pomoć ne može biti veći od 30 odsto vrednosti investicije, odnosno najviše do 800 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 metara, odnosno 1.600.000 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 1.januara 2017, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon prvog januara ove godine.

Uslov za konkurisanje je aktivan status u Registaru poljoprivrednih gazdinstava, a konkurisati mogu fizička lica, i to nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnici – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Konkurs je namenjen i pravnim licima, i to privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama. Privredno društvo odnosno zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017.godine. Tekst konkursa nalazi se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. vodoprivredu i šumarstvo.

(Agrosmart)