banner-image

Da tavansko seme opet ne zaseje pola njiva

Stručnjaci svake godine savetuju da se koristi deklarisano seme, a ne ono sa tavana, jer to može da znači loš start sa nižim prinosom. U tom smeru se kreću i preporuke za predstojeću setvu kukuruza.

I ove godine prema procenama stručnjaka nakon pripreme zemljišta i kad se stvore povoljni vremenski uslovi, u Sremu će biti posejanio oko 116.000 hektara kukuruza. Izbor hibrida je veliki. U širokoj lepezi ponude su i hibridi pogodni za kombajniranje u zrnu i smeštanje u silose. Do tih poslova sledi setva deklarisanih semena, kažu poljoprivrednici koji ne žele da se kockaju sa prinosom.

Osnovna preporuka stručnjaka je da se pored agrotehnike obavezno posveti pažnja izboru deklarisanog semena. To podrazumeva seme koje ima sve neophodne karakteristike za dobar prinos, kao što su energija klijanja i zaštita koja je u startu primenjena na njemu.

Setva u velikoj meri zavisi od onoga šta je proizvođaču potrebno. Ukoliko mu je potreban kukuruz što pre, ukoliko je deficitaran sa tim artiklom, pogotovo ako ima stočarsku proizvodnju on mora da se opredeli da deo površina zasnuje ranijim hibridom, kako bi mu kukuruz stigao što pre. Ukoliko želi da kasnije smešta kukuruz u čardake, da ga bere u klipu, onda će se sigurno opredeliti za kasnije grupe zrenja.

Za dobar rod deklarisanih semena svakako preduslov je hemijska analiza zemljišta u cilju utvrđivanja sadržaja vlage i rasporeda hraniva u slojevima zemljišta koji se moraju uneti pre setve, a koji su i najbitniji za konačan prinos kukuruza.

{youtube}yFqNnSSbhX8{/youtube}(Sremska TV)