banner-image

Od Pokrajine 80 miliona dinara za plastenike

Na konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, koji je pre par dana raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, biće vojvođanskim poljoprivrednicima dodeljeno 80 miliona dinara. Pokrajina bespovratno daje novac za 60 odsto ukupne vrednosti investicije, a poljoprivrednici najviše mogu dobiti 1,8 milion dinara.

Bespovratna sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap“, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.

Poljoprivrednici, odnosno fizička lica i preduzetnici, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kao i mlađi od 40 godina i žene mogu da računaju na bespovratnu pomoć do 70 odsto ukupne vrednosti ulaganja.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična),  višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora,  folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, . mreže za senčenje objekta,  sisteme za navodnjavanje „kap po kap“, sisteme za mikrokišenje i  instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage,  zbirno je 750 dinara po kvadratnom metru  i ne može biti veći od 1.200.000 dinara po prijavi.

Najveći iznos pomoći za sisteme za zagrevanje je 1.300 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000 dinara po prijavi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000 dinara.

Može se podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 1 januara 2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon prvog januara.

Pravo na podsticaje ostvaruju svi koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se
u aktivnom statusu, i to fizička lica (nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) i preduzetnici  (nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva). Takođe, i pravna lica, to jest privredna društva ili zemljoradničke zadruge. Privredno društvo odnosno zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.05.2017.godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4413 od 10 do 14 časova, a tekst konkursa, obrazac prijave i pravilnik, mogu se preuzeti sa internet adrese www.psp.vojvodina.gov.rs.