banner-image

Biznis forum: Do ozbiljnog rasta vodi poljoprivreda

Učesnici današnjeg panela “Na putu ka pametnom rastu: kako nemoguće učiniti mogućim”, složni su u stavu da Srbija poseduje određene komparativne prednosti u regionu u sektorima kao što su poljoprivreda, proizvodnja, turizam, logistika i transport, koji bi uz pametna ulaganja mogli da daju značajan zamajac privrednom rastu.

Stariji partner kompanije McKinsey, Novak Jurica, povukao je paralelu između Srbije i zemalja Baltika koje su ostvarile snažan privredni rast krenuvši u ekonomsku ekspanziju iz minusa.

Naglasio je da ne postoji univerzalni recept za postizanje kvantnog skoka i da svaka zemlja treba da prepozna svoje prednosti koje bi uz pametna ulaganja mogla da stavi u funkciju ubrzanja rasta BDP-a.

Prema njegovim rečima, radna snaga, odnosno zapošljavanje se često koristi kao jedan od činilaca za ilustrovanje rasta BDP-a, ali ključ uspeha je u rastu produktivnosti, a ne u zapošljavanju samom po sebi.

Novak je među faktore od značaja za rast BDP-a ubrojao takođe efikasnost finansijskog sektora i protok kapitala, kvalitet infrastukture i efektivno upravljanje kvalitetomposlovnog okruženja. Smatra da bi Srbija mogla za 10 godina da dostigne kvantni skok ukoliko se koncentriše na poljoprivredu, proizvodnju i turizam kao svoje najjače adute.

Novak je naveo da postoji snažna veza između rasta BDP-a i kvaliteta života građana.