banner-image

Za šume država daje 750 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine saopštilo je danas, na Svetski dan šuma, da će ove godine za subvencije biti izdvojeno 750 miliona dinara iz Fonda za šume, te izrazilo rešenost da unapredi stanje naših šuma.

Navodi se da su ta sredstva za oko 300 miliona veća nego u prethodnom periodu.

Za gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva i izgradnju mostova ukupno je opredeljeno 490 miliona dinara, za sadnju, uključujući sanaciju oštećenih šuma – 119 miliona, za negu šuma 30 miliona, za proizvodnju šumskog sadnog materijala 21 milion i za zaštitu šuma 19 miliona dinara.

ajveće povećanje je planirano za ulaganje u kapitalne investicije – šumsku infrastrukturu.

To, kako se dodaje, predstavlja sistemsku meru kojom se unapređuje dostupnost šuma, a samim tim i uslovi za unapređenje gajenja, zaštitu i održivo korišćenje šuma i raspoloživost biomase koja je tema ovogodišnjeg dana šuma.

„Ovim merama se osim unapređenja šuma stvaraju i uslovi za nova radna mesta i to baš u seoskim područjima u kojima je to i najpotrebnije“, piše u saopštenju.

Ministarstvo navodi da se upravo danas završava konkurs za dodelu sredstva Fonda za šume na osnovu Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Srbije u 2017. godini koju je donela Vlada u februaru.

Danas se širom planete obeležava Svetski dan šuma, sa ciljem da se javnost podseti na značaj šuma i utiče na podizanje svesti o potrebi očuvanja i unapređenja šumskih ekosistema.

Tema ovogodišnjeg „Dana šuma“ je – šuma i energija.