banner-image

Zadružni savez Vojvodine nije za osnivanje poljoprivredne komore

Zadružni savez Vojvodine (ZSV) dematovao je vest objavljenu na portalu Agrosmart u kojoj se navodi da se ova organizacija zalaže za osnivanje poljoprivredne komore. Tekst „I Zadružni savez Vojvodine za poljoprivrednu komoru“, objavljen je 22. marta ove godine. Nastao je na osnovu saopštenja koje je medijima poslao Nenad Manić, predsednik Inicijativnog odbora Saveza agrarnih organizacija Srbije (SAOS) u kojem se navodi da bi SAOS „kao krovna organizacija poljoprivrednika i zadruga kao prioritetni cilj imao formiranje poljoprivredno-šumarske komore Srbije“ i da se Zadružni savez Vojvodine priključio formiranju SAOS-a.

„Navedena izjava data je bez konsultacija i saglasnosti Zadružnog saveza Vojvodine te je dematujemo u celini“, kažu u ZSV.

„U zapisniku sa prve sednice Inicijativnog odbora SAOS, od 11. marta 2017, navodi se da bi formiranjem Inicijativnog odbora SAOS-a trebalo: „da se stvore neophodni uslovi da se ili kroz podršku nadležnog ministarstva (donošenjem Zakona o poljoprivredno-šumarskoj komori sa obaveznim članstvom za sva gazdinstva) ili na dobrovoljnom principu dođe do reprezentativne organizacije u pridruženom, a zatim i u punopravnom članstvu sa profesionalnim poljoprivrednim organizacijama i zadrugama na nivou EU“. U slučaju da smo iskazivali stav ZSV po navedenom pitanju, zastupali bismo isključivo formiranje reprezentativne organizacije na dobrovoljnom principu, uz obrazloženje zašto je ovaj vid organizovanja bolji od formiranja poljoprivredne komore sa obaveznim članstvom za sva gazdinstva“.

Zadružni savez Vojvodine je saopštio i da je povukao predlog za imenovanje člana Inicijativnog odbora SAOS ispred ZSV, kao i da ZSV neće učestvovati u budućem radu Inicijativnog odbora SAOS-a.