banner-image

Građani EU sami kreiraju agrarnu politiku – izjasnilo se 25.000

U prvih šest nedelja otkako je komesar Phil Hogan pokrenuo obimnu konsultaciju o modernizaciji i pojednostavljivanju poljoprivredne politike Evropske unije (Common agricultural policy – CAP), više od 25 hiljada ispitanika je već reklo svoje mišljenje o budućnosti hrane i poljoprivrede u Evropi. Pomenuta konsultacija otvorena je sve do 2. maja, nakon čega će početi analiza i procena hiljada odgovora sve do završne konferencije i prezentacije rezultata koja je planirana za 7. jul u Briselu, saopštava Evropska komisija. 

Konferencija 7. jula biće prva prilika da se rezultati ovog procesa podele sa širom publikom, a oni će biti dostupni i na zvaničnom sajtu Komisije. Prikupljene informacije će zatim

Evropski komesar Phil Hogan

biti iskorišćene kako bi se oformili predlozi Komisije o budućnosti hrane i poljoprivrede u EU, sa fokusom na to kako bi se trenutna strategija mogla pojednostaviti i modernizovati u svom pristupu. Celokupan ovaj proces bi trebalo da bude završen i objelodanjen do kraja godine, dok će zakonodavni predlozi doći u narednoj fazi.

Konsultacija, koja je u obliku upitnika, daje priliku građanima i organizacijama koje interesuje evropska poljoprivreda i ruralna područja da na ovaj način oblikuje buduću politiku i strategiju. Paralelno sa ovim, Evropska komisija trenutno na terenu prikuplja dokaze o efikasnosti aktuelne poljoprivredne politike, fokusirajući se na brojne probleme koji su obuhvaćeni pomenutim upitnikom.

Tu je uključeno deset ključnih prioriteta (sa njihovim ekonomskim i društvenim uticajem) i njihova učinkovitost u pomoći pri rukovođenju rizicima i ekološkim uticajima, kako bi se što bolje borilo sa klimatskim promenama i približilo ciljevima održivog razvoja.

B. Džinić