banner-image

Brinite o nazimicama, imaćete uspešnu farmu

  1. Nazimice su buduće krmače i iz tog razloga njihova proizvodnja je jako bitna za svaku farmu. Iako predstavljaju tako važnu kategoriju na većini farmi su blago zanemarene u odnosu na druge kategorije (prasad, tovljenici). Uglavnom su smeštene u objekte sa lošijim uslovima i obraća im se manje pažnje nego ostalim    grupama, kaže inženjer svinjarstva Msc Vladislav Višnjić, stručnjak kompanije Ravago koja u Feketiću ima fabriku premiksa za stočnu hranu, najsavremeniju u ovom delu Evrope. 
  2.  

Nazimice treba du imaju konstantnu pažnju i da budu naviknute na farmsko osoblje, veoma je važno da budu u stalnom kontaktu sa njima ukoliko je moguće barem jednom dnevno, kaže Višnjić.

Ovakav tretman sa nazimicama dovešće do toga da nazimice budu smirene i takoreći povezane sa radnicima, što će u mnogome pozitivno uticati na njihov razvoj u visoko vredne krmače što je jako bitno, pogotovo ako se krmače drže u individualnim boksovima, objašnjava on.

 

 

 

 

 

Na farmi postoji neprekidna potreba za zamenom starih ili krmača sa manama novim mladim krmačama. Glavni razlozi za isključenje krmača iz proizvodnje su:

Razlog isključenja
%
Prazna nakon osemenjavanja
23,2
Starost
18,8
Smrt – uginuće
12,3
Nedovoljna veličina legla
11,8
Izostanak estrusa
11,3
Loše noge ili eksterijer
6,1
Bolest, loše vime
4,6
Abortus
1,7
Ostali razlozi
10,2

Izračunavanje remonta stada:

Ukoliko stado ima 250 krmača, uobičajeno je da 50 starih krmača zameni 50 novih prvopraskinja po leglu.

Ako je indeks prašenja 2,3  dobijemo da :

50 krmača se zameni u stadu od 250 krmača    = 20% zamenjenih/leglu

20% zamenjenih/leglu * 2,3 legla/godini             = 46% zamenjenih/godini

46% od 250 krmača                                         = 115 prvopraskinja uvedenih u stado godišnje

Remont može da se izračuna na bazi podataka iz proizvodnje:

%prvopraskinja * indeks prašenja

Na primer 20% prvopraskinja * indeks prašenja 2,3 = 46% za zamenu godišnje

Kod odabira nazimica bitno je da se za nazimice biraju najveća ženska prasad iz legla, a što se majke tiče bitno je da ona:

  1. ima velika legla
  2. da joj interval prašenja ne prelazi 160 dana
  3. ima dobar i spontan estrus
  4. ima dobro lučenje mleka i dobre maternalne karakteristike
  5. nikad ne uzimati nazimice od krmača koje su tretirane hormonima za izazivanje estrusa

 
 

 

 

Često se postavlja pitanje da li je bolje odgajati nazimice u sopstvenoj režiji ili ih uzimati već odgojene sa druge farme

Mane su:

  usporen genetski napredak
 mora da se ustanove objekti za odgoj mladih nazimica
 nukleus stado unutar farme zahteva prostor
 neophodan je efikasan sistem obeležavanja

 

Prednosti gajenja nazimica na farmi:

 stado ostaje zatvoreno, bez uvođenja novih grla i opasnosti od infekcije spolja
 nije potreban karantinski objekat
 nema fiksnih ugovora i troškova za nabavku genetskog materijala spolja

                                                                                                                                             

Kada je nazimica stara oko 160 dana potrebno ju je prebaciti u sekciju sa obezbeđenim prisustvom nerasta. Najbolji rezultati se postižu ako se nerast svakodnevno uvodi u boks sa mladim nazimicama u trajanju  10 – 15 min. Nakon toga estrus može da se detektuje u narednih 4 – 5 dana. Prvi i drugi estrus se notifikuju a nazimica se pripušta u trećem ili četvrtom estrusnom periodu kada je stara 230 – 240 dana i teška oko 140 kg. Ako nazimica do navršenih 8 meseci života nije pokazala nikakve znake estrusa treba je izbaciti iz priploda.

 
 

Praćenje estrusa je od velike važnosti za rad na farmi. Ukoliko pravilno radimo sa nazimicama u svakom momentu ćemo znati sa koliko nazimica spremnih za pripust raspolažemo i rad će nam u mnogome biti olakšan (plan pripusta, remont stada).

Najbolji metod za praćenje estrusa nazimica se bazira na nedeljnom menadžmentu.

To znači da se sve nazimice koje su ušle u estrus u toku jedne nedelje vidno obeleže pomoću spreja ili krede u jednoj boji. Naredne nedelje se takođe otkrivaju nazimice ali se obeležavaju drugom bojom. Isto se radi i u trećoj nedelji, ali je boja različita. Nazimice koje se pronađu u istoj nedelji i obeležene su istom bojom grupišu se na jedno mesto. Postupak se nastavlja neprekidno koristeći redom tri boje nedelju za nedeljom. Koriste se tri boje u tri nedelje jer ciklus od jednog do drugog estrusa traje tri nedelje tj. 21 dan. Na taj način smo u mogućnosti da znamo na koliko nazimica možemo da računamo za pripust pri pravljenju plana pripusta, tj.koliko krmača možemo da zamenimo novim nazimicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da bi nazimica bila pravilno osemenjena i da bi bila u mogućnosti da normalno oprasi do 8 legala zdravih i normalno razvijenih prasadi mora joj se obezbediti pravilna i odgovarajuća ishrana. Nazimica ne treba da se hrani velikom količinom hrane do prvog pripusta. To će obezbediti dobru konstituciju nazimice pre pripusta.

Standardna količina hrane za nazimice:

Telesna masa, kg

20

30

40

50

60

Dnevna količina hrane, kg

 

1,0

 

1,5

 

1,9

 

2,2

 

2,5

 

Otprilike 5 – 10 dana pre očekivanog estrusa ili kada se pojave prvi znaci estrusa količinu hrane treba povećati na 3,5 – 4 kg da bi se obezbedila nesmetana i normalna ovulacija. Ovaj način ishrane se naziva „flushing“ i iniciraće bolji estrus. Sam nivo i način hranjenja zavisi i od načina držanja, sezone itd. Nazimice se do 60 kg telesne mase hrane smešom kao za tovljenike, zatim prelaze na limitiranu količinu hrane i poželjno je da se koristi posebna smeša za nazimice.