banner-image

Sremci priveli kraju setvu suncokreta

Setva suncokreta aktuelna je u ovom periodu godine. Još uvek nisu posejane sve površine od kako predviđaju stručnjaci u Sremu planiranih 13.000 hektara. Poljoprivrednici ističu da posao protiče bez većih problema i da očekuju skori završetak setve, a stručnjaci ističu da se ova operacija polako treba privoditi kraju.

Na oko 46 jutara posejano će biti suncokreta u Šašincima pored Sremske Mitrovice u gazdinstvu Popovića. Vremenski uslovi pogoduju setvi ove kulture koja će se prema procenama naći na oko 13.000 hektara površina u Sremu. Ova operacija samo je početak posla koji će paori imati u narednom periodu u cilju očuvanja useva i dobijanja kvalitetnog prinosa.

Pored poštovanja optimalnog vremena setve što je upravo ovaj period godine do sredine meseca aprila veoma je važno da se poštuje plodored, odnosno da se suncokret ne seje na istoj parceli najmanje 4 godine, kao ni posle soje i uljane repice. Veoma je važno da se primena mineralnih đubriva vrši shodno analizi zemljišta i poštuje propisana setvena norma.

Međuredno kultiviranje je posao koji sledi u narednom periodu u fazi 2-3 para listova na dubini od 6-8 cm. Ukoliko se primenjuju herbicidi posle nicanja za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, međuredno kultiviranje ne bi trebalo izvoditi u najkraćem periodu od 10 dana pre primene ovih herbicida, a najranije 7 dana posle primene ovih herbicida ukoliko nisu prethodili stresni uslovi koji mogu umanjiti delovanje herbicida, kao što su suša, niže temperature i dr. U slučaju izostanka dejstva osnovnih herbicida, preporučuje se i u fazi 1-2 para listova uz ručno okopavanje.

Setva suncokreta aktuelna je u ovom periodu godine. Još uvek nisu posejane sve površine od kako predviđaju stručnjaci u Sremu planiranih 13.000 hektara. Poljoprivrednici ističu da posao protiče bez većih problema i da očekuju skori završetak setve, a stručnjaci ističu da se ova operacija polako treba privoditi kraju.

Na oko 46 jutara posejano će biti suncokreta u Šašincima pored Sremske Mitrovice u gazdinstvu Popovića. Vremenski uslovi pogoduju setvi ove kulture koja će se prema procenama naći na oko 13.000 hektara površina u Sremu. Ova operacija samo je početak posla koji će paori imati u narednom periodu u cilju očuvanja useva i dobijanja kvalitetnog prinosa.

Pored poštovanja optimalnog vremena setve što je upravo ovaj period godine do sredine meseca aprila veoma je važno da se poštuje plodored, odnosno da se suncokret ne seje na istoj parceli najmanje 4 godine, kao ni posle soje i uljane repice. Veoma je važno da se primena mineralnih đubriva vrši shodno analizi zemljišta i poštuje propisana setvena norma.

Međuredno kultiviranje je posao koji sledi u narednom periodu u fazi 2-3 para listova na dubini od 6-8 cm. Ukoliko se primenjuju herbicidi posle nicanja za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, međuredno kultiviranje ne bi trebalo izvoditi u najkraćem periodu od 10 dana pre primene ovih herbicida, a najranije 7 dana posle primene ovih herbicida ukoliko nisu prethodili stresni uslovi koji mogu umanjiti delovanje herbicida, kao što su suša, niže temperature i dr. U slučaju izostanka dejstva osnovnih herbicida, preporučuje se i u fazi 1-2 para listova uz ručno okopavanje.

{youtube}6zWeGW3ODMY{/youtube}(Sremska TV)