banner-image

Voćari, uz biostimulatore pojačajte otpornost voćaka na mraz

Na osnovu vremenske prognoze za ovu sedmicu, pored padavina (kišnih i snežnih), krajem nedelje se u ranim jutarnjim satima očekuju niske temperature vazduha. Kako se većina voćnih vrsta nalazi u veoma osetljivim fenofazama razvića (cvetanje, precvetavanje, formirani plodići…), to je njihova osetljivost na kasno prolećni mraz veoma velika.

Krupanj, 19. april 2017

U cilju povećanja otpornosti voćaka na stres, te prevazilaženja mogućih štetnih posledica, stručnjaci kompanije Agromarket preporučuju voćarima primenu biostimulatora FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha) ili FitoFert Humistart (3,0 l/ha) + FitoFert Bioflex-L (2,0 l/ha).

Sprovedena ispitivanja i dosadašnja praksa pokazala su da se najbolji rezultati postižu ukoliko su navededni preparati primene 24 do 48 sati pre najavljenih niskih temperatura. Biostimulatori kojima pripadaju gore navedeni preparati se mogu kombinovati sa izabranom kombinacijom sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja neophodno je poštovanje preporuka proizvođača, korišćenje zaštitne opreme (odelo, rukavice, maska, naočare), kao i pravilno postupanje sa iskorišćenom ambalažom.

 

 (Agrosmart)