banner-image

Uticaj niskih temperatura na vinovu lozu

U našim klimatskim uslovima mnogo češće se javljaju štete od niskih temperatura nego od visokih. Po pravilu, one su ograničavajući faktor za gajenje vinove loze.

Otpornost vinove loze  na niske temperature različita je u zavisnosti od perioda i faze u kojoj se nalazi vinova loza.

U periodu mirovanja (tokom zime), vinova loza je otporna na vrlo niske temperature ukoliko je blagovremeno pripremljena za ovaj period.

Otpornost  na niske temperature tokom zime je različita kod različitih sorti. Takođe su organi vinove loze različito otporni na niske temperature. U našim klimatskim uslovima najosetljivija su okca sorti koje se gaje. Zavisno od sorte ona mogu izdržati od -15 do -18  stepeni. Sama otpornost na niske temperature zavisi i od dužine njihovog trajanja. Ako traju nekoliko sati i ispod  su -18 stepeni, okca će prebroditi tu hladnoću. Ako se desi da je temperatura od -15 do -18 i traje više dana ili nedelja, onda se javlja masovno oštećenje okaca.

 Isto tako, ako se niske temperature jave posle kiše onda će se okca oštetiti na znatno nižoj temperaturi.

 Posle okaca, lastari su najosetljiviji na niske temperature. Oni mogu da izdrže od -22 do – 24 stepena.

U vreme kretanja vegetacije vinova loza je mnogo ostljivija na  niske temperature. Tako se nabubrela okca oštećuju već na -2,5, a mlado formirano lišće i cvasti stradaju i na -1,5 stepeni. Cvet je najosetljiviji na niske temperture i strada već na 0,5 do 1 stepen. Kod nas se ne javlja izmrzavanje cvetova zato što vinova loza kasno cveta

Zato je vrlo bitno pratiti pojavu poznih prolećnih mrazeva i izbegavati sorte  koje rano počinju sa vegetacijom.

(PSSS)