banner-image

Paša najbolja hrana za ovce

Za ishranu ovaca tokom vegetacionog perioda, koji u našim uslovima obično traje 6-7 meseci, zelena hrana,  odnosno paša je najvrednija hrana. Tokom vegetacije, potrebe ovaca se uglavnom podmiriju  pašom, a ovce se prihranjuju samo ako je kvalitet pašnjaka slab ili kad je reč o ishrani visokoproduktivnih grla. U tom slučaju za  prihranjivanje mogu da posluže zelena hrana sa oranica i koncentrovana hraniva. Ovce na pašnjacima nаjčešće  koriste mlade, sočne i lisnate biljke. Kada biljke otvrdnu, ovce ih slabije koriste, ali ako imaju dosta hrane na raspolaganju obično pojedu list, a stabljiku ostave. Medjutim, ukoliko je paša nedovoljna, jedu i stabljike pa i biljke koje inače nerado jedu.

Pašnjaci za ovce ne smeju biti vlažni ili kiseli, jer je na njima kvalitet slab i  pogodni su za razvoj parazita. S obzirom na to da se ovce lako nadimaju, na bujnim pašnjacima treba da se napasuju oprezno. Pašnjake treba racionalno iskorišćavati uvodjenjem reda u napasanje.

Ukoliko je paša kvalitetna, ovce će na njoj biti dobro pripremljena za uspešnu oplodnju i početak novog proizvodnog ciklusa. Paša je istovremeno najjeftinija hrana za  ovce. Ukoliko je ima dovoljno i ako je kvalitetna, paša može u potpunosti da zadovolji potrebe ovaca u hranljivim materijama i samim tim da umanji potrebu za dodavanjem koncentrovanog dela obroka, koji poskupljuje  troškove ishrane. Posebno povoljno dejstvo paše u ishrani ovaca proizilazi iz velikog sadržaja aktivnih materija u njoj, posebno vitamina, a bolje je i skorišćavanjem proteina i mineralnih materija iz nje.

(PSS AP Vojvodine)