banner-image

Na smanjenje proizvodnje mleka pristalo 48.000 farmera

Više od 48.000 proizvođača mleka širom Evropske unije prijavilo se za podršku EU u kojoj su se dobrovoljno složili da smanje proizvodnju mleka za skoro 861.000 tona u poslednjem kvartalu 2016. i u januaru 2017. godine, navodi Evropska komisija.

Ova šema smanjenja proizvodnje mleka u EU pokrenuta je letos i finansirana je sa 150 miliona evra, a bila je jedna od prvih mera koju je Evropska komisija donela kako bi se nosila sa krizom tržišta mleka. Ova mera je doprinela rastućem trendu cena mleka u EU prethodnih meseci, dovodeći tržište bliže balansu.

Šema dobrovoljnog smanjenja proizvodnje mleka je mera koja nikada ranije nije bila doneta, a donela je očigledan uspeh. Došlo je do brzog i nepogrešivog oporavka cena, gde tržište mleka beleži rastući trend već nekoliko meseci. Prosečne cene mleka u EU su se povećale za 31 odsto od letos, sve do cene od 33,7 centi po kilogramu u februaru ove godine.

Kako su završni brojevi i za drugi period smanjenja proizvodnje mleka (od novembra 2016. do januara 2017.) pristigli, dat je kompletan pregled ove izuzetne mere koju je sprovela Evropska komisija: 48.288 proizvođača mleka dostiglo je smanjenje proizvodnje od 860.907 tona mleka.

Proizvođači koji su pristali na ove mere dobijali su po 14 centi za svaki kilogram mleka koji su smanjili u svojoj proizvodnji. Šema dobrovoljnog smanjenja proizvodnje mleka bila je jedan od nekoliko alata koje je Evropska komisija razvila kako bi podržala proizvođače u borbi sa krizom koja je pogodila taj sektor.

B. Džinić