banner-image

Sprečeno trovanje pčela pesticidima

Ovih dana najavljeno je prskanje protiv krpelja u Novom Sadu i Apatinu, kao i uljane repice koja je u fazi cvetanja u Kikindi što bi moglo da izazove trovanje pčela.

Predsednik Odbora za zaštitu pčela SPOS-a Miloš Bogdanović i advokatska kancelarija SPOS-a radili su na tome juče i danas, a danas popodne i u vezi pretnje u Kikindi za koju smo saznali tek popodne, i nakon više obavljenih razgovora, i pretnji tužbama od strane advokatske kancelarije SPOS-a prema potencijalnim vinovnicima, došlo je, nadamo se, do rešavanja svih navedenih problema. 

Što se tiče krpelja, Zakon o biocidnim sredstvima strogo zabranjuje da se tokom uništavanja krpelja mora voditi računa o bezbednosti i u članu 39 jasno navodi: 

„Korisnik biocidnog proizvoda dužan je da poštuje sve zaštitne mere za bezbednost ljudi i životinja i životne sredine u skladu sa uputstvom za upotrebu i informacijama iz bezbednosnog lista.“ 

Član 59 propisuje: 

„Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako ne prati sve okolnosti u vezi sa korišćenjem biocidnog proizvoda koji mogu štetno delovati na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu, kao i dejstva i okolnosti u vezi sa efikasnošću biocidnog proizvoda (član 26. stav 6). 

Za privredni prestup kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.“ 

Nakon brojnih razgovora dogovoreno je da se u Novom Sadu prska nakon 19 sati uveče, što ne bi trebalo da škodi pčelama, a DP „Jovan Živanović“ iz Novog Sada obezbediće pčelare da pođu sa predstavnicima firme koja obavlja tretman. 

U Apatinu je dogovoreno da se ne prska tamo gde su pčele u blizini. 

U Kikindi je vlasnik parcela na kraju odustao od prskanja. Pre toga, predsednik Odbora za zaštitu pčela obavestio je šefa fitosanitarne inspekcije o tome šta se sprema za sutrašnji dan i tražio hitnu reakciju.

Advokatska kancelarija SPOS-a se uključila i svima objasnila šta ih čeka ako budu prekršili zakone države Srbije. 

Ovo je najbolji primer da dobra organizacija na svim nivoima može da reši probleme, jer svako mora na svom lokalnom nivou najpre da prijavi saznanje o pretnji, a zatim po svim nivoima se deluje sukcesivno. a čak i da ne uspe da ih reši, kada je zakon na našoj strani, a jeste, kvalitetnom akcijom se može na sudu ostvariti puna naknada štete. 

 (SPOS)