banner-image

Požurite, ističe rok za zahteve za podsticaje

Rok za predaju zahteva za podsticaje u biljnoj proizvodnji ističe 30. aprila. Poljoprivrednici koji zahteve još uvek nisu dostavili Upravi za trezor trebalo bi to da urade sutra, 28. aprila, a najkasnije u sredu, 3. maja jer je rok prolongiran zbog praznika. Ipak, savet je da provere u trezoru kojem pripadaju da li će 3. maja imati tu mogućnost.

Promena u ovoj proceduri u odnosu na prethodne godine je u tome što su ranije morali da obnove regsitraciju poljoprivrednih gazdinstava ali u ovoj i idućoj godini nisu u toj obavezi. Međutim, ukoliko ima nekih promena na gazdinstvima, dužni su da to prijave i u 2017. i 2018. godini. Iz Uprave za trezor apeluju na sve poljoprivrednike koji nisu podneli zahteve na vreme, da ne kasne jer u tom slučaju neće ni ostvariti ovu vrstu podsticaja.

Podsticaji za biljnu proizvodnju iznose 2.000 dinara po hektaru. Po jednom gazdinstvu se može dobiti subvencija za najviše 20 hektara.
Uredbom Vlade Srbije o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u 2016. subvencije za ratarsku proizvodnju smanjene su na 4.000 dinara po hektaru, i to 2.000 kao osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju i 2.000 za regres za đubrivo.

Posle praznika po regres za đubrivo

Prema novom pravilniku o regresu za đubrivo, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje tog podsticaja ako su računi izdati u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće.
Odobrava se regres od deset dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.
Kako se navodi u pravilniku, uz zahtev se podnosi original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase. Ako se iz fiskalnog isečka ne mogu utvrditi svi podaci neophodni za ostvarivanje prava na regres za đubrivo, uz fiskalni isečak podnosi se i originalni račun.

S. G.