banner-image

Kako i kad do 25.000 dinara za krave, 10.000 za svinje…

Stočari ove godine mogu da računaju na značajne direktne podsticaje iz državne kase. U pitanju su iznosi koji u velikoj mogu da olakšaju poslovanje. U ovčarstvu i kozarstvu, na primer, mnogo proizvođača odlučilo se za pokretanje ili proširivanje proizvodnje upravo zahvaljujući ovim podsticajima.

U toku je podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla. Svi koji su ostvaril pravo na ovu vrstu podsticaja treba da podnesu zahtev Upravi za agrarna plaćanja, najkasnije do 31. jula tekuće godine. Za grla koja su pravo na podsticaje stekla kasnije u toku godine zahtevi će se podnositi tokom januara naredne godine.

Podsticaji za tov junadi, svinja, jaradi i jagnjadi podnose se od 1. januara do 15. oktobra tekuće godine za sva grla koja su predata od 1. oktobra prošle do 30. septembra tekuće godine.  

Iznosi podsticaja u stočarstvu

Da podsetimo, stočari za priplodne mlečne krave, kao i za tovne krave i bikove  mogu da ostvare podsticaj u visini od 25.000 dinara po grlu. Podsticaji za priplodna grla u ovčarstvu i kozarstvu iznose 7.000, u svinjarstvu 10.000 dinara. Za roditeljske kokoške teškog tipa odgajivači ostvaruju 60, lakog tipa 100, a za roditeljske ćurke 300 dinara po grlu. Za kvalitetne priplodne matice šarana ove godine će se izdvajati 500, a za pastrmke 300 dinara. 

Poljoprivrednici koji se bave tovom mogu da računaju na 10.000 dinara ako su u pitanju junad, odnosno 2.000 dinara za jagnjad i jarad. Tov svinja podstiče se sa 1.000 dinara po grlu. Za krave dojilje davaće se 20.000 dinara,  a prema novouvedenoj meri podsticaj za krave za uzgoj teladi za tov iznosiće 5.000 dinara.

Pčelari ove godine mogu da računaju na znatno više sredstava nego lane jer je iznos po košnici uvećan 20 odsto i sada je 720 dinara. Podsticaji za uzgoj konzumne ribe iznose 10 dinara po kilogramu. Premija za mleko isplaćivaće se u nepromenjenom iznosu od sedam dinara po litru s tim da proizvođač po kvartalu mora da proizvede najmanje 3.000 litara, odnosno 1.500 litara mleka ako radi na području sa otežanim uslovima rada.

Na podsticaje mogu da računaju i oni koji imaju živonje u organskom statusu. Radi se o istim vrstama podsticaja kao i u konvencionalnoj proizvodnji,  s tim što će oni biti uvećani za najmanje 40 odsto. Podsticaji se odobravaju i za životinje koje se ubrajaju u genetičke resurse, a visina podsticaja određena je za svaku vrstu posebno.

Osnovni uslovi

Da bi ostvario pravo na podsticajeza priplodna grla poljoprivrednik treba da ima minimalan broj životinja. Za priplodne krave minimalan broj grla je dva, a najveći 300, s tim da se ograničenje vezano za maksimalni broj životinja ne odnosi na ovu godinu. Potrebno je i da ima minimalno dva tovna goveda, najmanje deset ovaca i ovnaova, pet koza i jarčeva i tri priplodne svinje ili nerasta. Maksimalni broj svinja za koje može da se ostvari podsticaj je 10.000 grla.

Korisnik u toku godine može da ostvari maksimalno 10 miliona dinara bez umanjenja na osnovu direktnih podsticaja. Za iznos veći od 10 miliona obračunava se umanjenje od deset odsto za iznos koji premašuje ovu cifru. Ako iznos sredstava prelazi 20 miliona, deo koji je veći od toga umanjuje se za 20 odsto.

S. Kuprešanin