banner-image

Konferencija SUMP-a: Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU

Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika SUMP,  jedino udruženje u Srbiji kojem je dodeljen status pridruženog člana Evropskog veća mladih poljoprivrednika – CEJA, organizuje konferenciju  „Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU“ u Novom Sadu.

SUMP ovu konferenciju organizuje po drugi put, na Međunarodnom sajmu poljoprivrede,  13. maja 2017. godine od 13 do 14 časova. Pored članova SUMP-a, to jeste poljoprivrednika iz cele Srbije, učestvovaće i predstavnici javnog sektora, vladinih i nevladinih organizacija, predstavnici CEJA, kao i  medija i udruženja mladih poljoprivrednika iz zemalja Evropske unije. Biće to drugi međunarodni skup mladih poljoprivrednika u Srbiji.

U SUMP-u navode da će ovaj događaj promovisati mlade poljoprivrednike i izazove sa kojima se oni susreću, odnos državnih institucija prema mladim poljoprivrednicima u Srbiji i EU i IPARD program.

-Biće to prilika da mladi poljoprivrednici u Srbiji bili upoznati s tim da se SUMP bori za njihova prava.

Pomenimo, evropska asocijacija CEJA, kojoj je SUMP pristupio, veoma je uticajna i etablirana kao reprezentativni predstavnik mladih iz ruralnih evropskih područja u Briselu. Članstvom naše organizacije stvorena je mogućnost da se po prvi put mladi poljoprivrednici iz Srbije predstave u Briselu i dobiju priliku za saradnju i razmenu iskustva sa udruženjima iz EU gde neka postoje više od 50 godina.

(Agrosmart)