banner-image

Požurite, država daje do pet miliona prerađivačima mleka, mesa, voća…

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih I prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva  za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa u 2017. godini. Po osnovu ovog podsticaja iz budžeta će se finansirati 50 posto vrednosti investicije, odnosno 65 odsto ako se radi o području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Za ovu meru iz budžeta je opredeljeno ukupno 170 miliona dinara, a korisnik po ovom osnovu u jednoj kalendarskoj godini može da ostvari najviše 5 miliona dinara.

Pravo na korišćenje podsticaja utvrđuje se po redosledu podnošenja zahteva Upravi za agrarna plaćanja, odnosno do utroška sredstava. Ukoliko su dva zahteva primljena istog dana, prednost za dobijanje sredstava imaće onaj koji je primljen ranije.

Zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj podnosi se Upravi za agrarna plaćanja u period od 8. maja do 7. jula.

Prerađivači mleka mogu da konkurišu za ovu vrstu pomoći iz agrarne kase ako nameravaju da nabave nova specijalna vozila za transport sirovog mleka, laboratorijsku opremu, opremu za uzorkovanje, prijem, preradu…

Podsticaji za investicije u preradu mesa obuhvataju nabavku opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova, čišćenje, pranje i dezinfekciju objekata, opreme, alata, kao i nabavku nove opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje, uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi…

Prerađivači voća, povrća i grožđa podsticaje mogu dobiti za nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća, grožđa i povrća, kao i njihovih proizvoda, za nabavku opreme za zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju proizvoda…

Postupak za ostvarivanje prava iz ovog javnog poziva može se pročitati ovde.

(Agrosmart)