banner-image

EU produžila članicama rok za pomoć poljoprivrednicima

Državama koje žele da produže rok kako bi se prijavile za pomoć Evropske unije za poljoprivrednike, ova mogućnost je odobrena, potvrdio je Evropski komesar za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan. Rok za prijave je sada moguće produžiti za mesec dana, dakle od 15. maja do 15. juna 2017. godine.

Ova odluka je doneta nakon brojnih zahteva članica EU za produženjem roka, jer se poljoprivrednici nisu mogli prijaviti na vreme zbog promena administrativnih sistema putem kojih se prijavljuju.

Odluka se odnosi i na aplikacije za direktna plaćanja poljoprivrednicima i na finansiranje putem nacionalnih razvojnih programa, jer se oba ova načina finansiraju kroz izdvajanja zagarantovana zajedničkom poljoprivrednom politikom (Common Agricultural Policy – CAP) za svaku državu članicu.

Komesar Hogan je naglasio da, iako je ovaj produžetak roka za prijavljivanje odobren, države članice koje žele da iskoriste ovu opciju i dalje povedu računa o tome da se pravila o upravljanju finansijama poštuju.

B. Džinić