banner-image

Podsticaji u organskoj 70 odsto veći nego u konvencionalnoj poljoprivredi

Nedavno je stupio na snagu Pravilnik o podsticajima u organskoj biljnoj proizvodnji. Ovim pravilnikom  propisuju se vrste podsticaja za organsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava, potrebni obrasci zahteva za ostvarivanje prava na ove podsticaje, kao i maksimalni iznosi  podsticaja po korisniku i vrsti pojedine mere.

Prema pravilniku,  korisnici mogu da ostvare prava za osnovne podsticaje u organskoj  biljnoj proizvodnji, kao i regres  za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta koji su dozvoljeni za primenu u ovoj proizvodnji (regres za đubrivo). Pravilnik sadrži i listu svih oplemenjivača zemljišta i sredstva za zaštitu bilja čija je upotreba dozvoljena.

Osnovni podsticaji se utvrđuju po vrsti pojedine mere i iznose 70 odsto više u odnosu na iznos koji se u ovu svrhu izdvaja u konvencionalnoj proizvodnji.  Kako visina podsticaja u konvencionalnoj proizvodnji po hektaru iznosi 2.000 dinara, to znači da će organski proizvođači  po istoj jedinici mere od države moći da dobiju 3.400 dinara.

Regres za đubriva u organskoj proizvodnji iznosi  17 dinara po litru, odnosno kilogramu i ne može biti veći od 3.400 dinara po hektaru.

Zahtev za podsticaje u organskoj proizvodnji  podnosi se Upravi za trezor  jedanput godišnje, u dva primerka, u periodu od 3. maja do 30. juna. Regres za đubrivo ostvaruje se za đubrivo koje je kupljeno u periodu od 1. oktobra prethodne do 30. septembra tekuće godine.

Maksimalni iznos sredstava koji može da ostvari jedan korisnik je 136.000 dinara.

Kompletan pavilnik može se pročitati ovde.