banner-image

Zaštita bilja u organskoj proizvodnji

Danas je u svetu veoma popularna organska hrana, koja se proizvodi na sve većim površinama, dok je kod nas tek u povoju, iako imamo povoljne uslove za razvoj takve proizvodnje. Cilj je da se priozvede hrana visokog kvaliteta uz očuvanje ekosistema i održavanja plodnosti zemljišta. Razvoj organske proizvodnje zavisi od znanja, svesti o potrebi očuvanja prirodnih resursa i životne sredine, ali i od ekonomskih činilaca, tržišta, kao i od podsticajnih sredstava za organsku proizvodnju i zaštitu životne sredine.

U zemljama EU prodaja organskih proizvoda je utrostručena. Potrošači ovu hranu kupuju pre svega iz zdravstvenih razloga i boljeg ukusa. Najveće tržište organskih proizvoda je u Nemačkoj i Francuskoj, a najuspešnija zemlja u pogledu izvoza  proizvoda iz organske poljoprivrede je Mađarska. Ona izvozi oko 80% svojih proizvoda zahvaljujući stimulativnim merama vlade, pri tome treba znati da je cena proizvoda iz organske proizvodnje za 25-30% veća nego iz konvencionalne. Da bi se zasnovala organska proizvodnja postoji zakonska procedura koja mora da se ispuni i prati. Ako se uslovi ne ispunjavaju odmah, onda postoji prelazni period od 3 godine da se zemljište, voda i sva agrotehnika i zaštita prilagodi ovom tipu proizvodnje. 

Kada se ispune uslovi za početak organske proizvodnje, najpre se vrši izbor vrsti i sorti koje su prilagođene datim ekološkim uslovima, a seme i sadni materijal mora biti iz sertifikovane organske biljne proizvodnje, ili ako inspektor koji nadgleda proizvodnju odobri da se koristi iz konvencionalne proizvodnje, ali bez hemijskog tretiranja i piliranja. Osnov organske poljoprivrede je plodored postavljen u skladu sa tipom proizvodnje i plodnosti zemljišta, a obavezno je uvođenje leguminoza i travno-detelinskih smeša. Obrada zemljišta je po pravilu redukovana i koriste se plugovi sa podrivačima za rastresanje zemljišta. Đubrenje  se vrši u skladu sa plodnošću zemljišta i vrstom organske proizvodnje. Dozvoljena je upotreba đubriva organskog porekla i prirodnih mineralnih đubriva radi održavanja i poboljšavanja plodnosti, kao što su stajnjak, kompost, supstrat od pečuraka i dr.

U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetočine i korovi suzbijaju se: plodoredom, obradom zemljišta, čuvanjem korisnih biljaka i životinja i stvaranjem povoljnih uslova za razvoj  prirodnih neprijatelja  štetočina, kao i uništavanjem korova isključivo fizičkim i mehaničkim putem. Dakle, suštinu zaštite čine metode integralne zaštite uz primenu različitih bioloških sredstava za zaštitu – biocida. Među biocidima, podgrupa Insekticidi obuhvata biljna ulja, biološka sredstva na bazi bakterija, virusa, gljivica, feromoni. Borba protiv fitopatogenih gljivica i bakterija zasniva se na primeni preparata na bazi: bakar hidroksid, sumpor, kalijumov sapun, kalijum permanganat i dr.  Za zaštitu biljaka koriste se i drugi biološki – prirodni aspekti (korisne biljke, alelopatski odnosi, predatori) kako bi se štetni organizmi zadržali na ekonomskom pragu štetnosti. Primer: biljka dragoljub i bob privlače crne lisne vaši i tako smanjuju napad na povrće. Za dezinfekciju semena dobre efekte daje jak čaj od kamilice, rena, belog luka i koprive..

Kompanija Agromarket je među prvima u Srbiji prepoznala značaj paralelnog razvoja konvencionalne i organske proizvodnje, tako da u svom portfoliju ima bogat program dozvoljenih preparata za organsku proizvodnju kao i biocida – bioloških preparata, a paralelno se radi i na proširenju liste. Prema važećoj zakonskoj regulativi (Lista  registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu biljka koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji od 10. 10. 2013.) na listi se nalaze:

Terracult TC 4, Terracult TC 1 Black,  Terracult TC 5, Terracult TC 6, Terracult TC 8, Terracult TCS Tray – supstrati za proizvodnju rasada povrća i cveća.

FitoFert Calcium Organo 30 – organsko čvrsto đubrivo biljnog porekla za folijarnu primenu u voću i povrću u fazama intenzivnog porasta plodova do zrenja  

Funguran OH i Cuprablau Z Ultra – preparati na bazi Bakar-hidroksida, namenjeni su za efikasno suzbijanje fitopatogenih bakterija i skoro svih fitopatogenih gljiva na voću i povrću. 

Microthiol disperss – preparat na bazi Elementarnog sumpora, služi za suzbijanje svih vrsta pepelnica na voću i povrću, kao i redukciju brojnosti grinja.

Nitropol S – parafinsko ulje 98.8 % čistoće, namenjeno suzbijanju jaja lisnih vaši,  jaja svih vrsta grinja, kao i “maskiranju” podloge protiv polaganja jaja kod kruškine buve. Nanešen na telo štenog organizma depozit ne dozvoljava respiraciju (razmenu gasova i disanje) jaja pred piljenje, te dolazi do gušenja.

Naturalis Biogard – žive spore gljivice Baeuveria bassiana koje imaju kontaktno insekticidno i akaricidno delovanje. Nanete na telo insekta spore klijaju u hife, koje prodiru kroz kutikulu insekta i hrane se njihovim sadržajem te tako prouzrokuju smrt za 3-5 dana. Preparat je efikasan protiv svih stadijuma grinja, tripsa, lisnih vaši, leptiraste vaši, žičnjaka, žilogriza, trešnjine muve i dr.

U ponudi je i nekoliko proizvoda za koje će se u narednom period tražiti dozvola za primenu u organskoj proizvodnji:

Lepinox plus – protein sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije Bacillus thuringiensis supsp. kurstaki. Visoko efikasan bioinsekticid kojim se suzbijaju insekti iz reda Lepidoptera (sovice, plamenci, smotavci ploda). Kada ciljana štetočina-gusenica unese kristalne proteine koji se aktiviraju u srednjem crevu, odmah prestaje sa ishranom i uginjava nakon dva dana.

Carpovirusine EVO2 – virus granuloze jabukovog smotavca (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV), rod Granulovirus, Familija Baculoviridae, Mexican isolate (CpGV – M) granule virusa protiv jabukinog smotavca, deluje na mlade larve preko probavnog sistema pre nego što se ubuše u plod. Smanjuje populaciju i potpuno stavlja pod kontrolu štetočinu. Može da se koristi za sve generacije, do 10 tretiranja godišnje u razmacima 7-10 dana.        

Talocuper – organo bakarni kompleks koji penetrira u tkivo biljke i uništava sve gljive i bakterije na voću, povrću i vinovoj lozi. Sistemični nutritijent, baktericid i fungicid.

Stemicol i Micobiol – fitovakcine koje pospešuju procese samoodbrane biljke, utiču na jačanje ćelijskog zida, te povećavaju kondicionu stabilnost i imunitet, što se odražava na veći prinos. Mikroelemeti su vezani za kompleks polisaharida.

Nadamo se da će i ovaj vid proizvodnje dobiti zasluženo mesto i da će mnogim  porodičnim gazdinstvima biti izvor veće zarade. Uz primenu ovih dozvoljenih preparata može da se proizvede bezbedna i visokokvalitetna hrana, atraktivna za domaće i inostrano tržište. 

(Agrosvet)