banner-image

Novi Sad domaćin konferencije o organskoj proizvodnji

Internacionalna naučna konferencija pod nazivom „Organska poljoprivreda za očuvanje agrobiodiverziteta“ biće održana od 1. do 3. juna na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Ovaj skup organizuje Poljoprivredni fakultet u saradnji sa fakultetom za Agrobiologiju i prehrambene reurse Slovačkog poljoprivrednog Univerziteta u Nitri, Nacionalnom botaničkom baštom „Griško“ , Nacionalne akademije nauka Ukrajine i Centrom za organsku proizvodnju u Selenči.

Cilj konferencije je da poveže istrživače iz različitih oblasti koje imaju veze sa agrobiodiverzitetom i organskom proizvodnjom. To će biti prilika za sve zainteresovane naučnike, stručnjake, studente, kompanije i poljoprivredne proizvođače da prateći plenarna predavanja, usmene i poster prezentacije, radionice, te posete farmama, usvoje najnovija saznanja iz ovih oblasti.

Predviđene su teme iz šest oblasti. To su:

1.Organska biljna proizvodnja, kvalitet zemljišta I biodiverzitet

2.Interakcije među sistemima koji učestvuju u poljoprivredi (mikroorganizmi I zemljište, biljke I insekti, korisni I štetni mikroorganizmi, alelopatija, biološka kontrola…)

3. Organska stočarska proizvodnja kao faktor očuvanja biodiverziteta

4.Uloga organske pojoprivrede u mitigaciji i očuvanju ekosistema

5. Bezbednost i kvalitet hrane

6.Socio-ekonomski apekti organske poljoprivrede i agrobiodiverziteta

(Agrosmart)