banner-image

Šećerna repa u Sremu dobro napreduje

Posle pregleda parcela u okolini Sremske Mitrovice očekivanja poljoprivrednika se ostvaruju bar kada je u pitanju repa iz prvih optimalnih rokova setve. Usev dobro izgleda i nema primetnih problema na površini.

Jače kiše koje su prisutne u kraćim vremenskim navratima u proteklom periodu mogu pored dobrobiti kada je u pitanju vlaga u zemljištu doneti i kontraefekat. U pitanju je stvaranje pokorice koja može znatno otežati, a ponekad i onemogućiti nicanje posejanih useva. Ona vrlo intenzivno isušuje zemljište, sprečava prodiranje vode u dublje slojeve, povećava oticanje vode po površini, otežava razmenu gasova između tla i vazduha, narušava toplotni režim zemljišta i rad mikroorganizama koji razlažu zaoranu organsku materiju u zemljištu.

Posle kultiviranja uslediće i primena zaštitnih sredstva od bolesti. Među najvažnijim je svakako tretman protiv cerkospore koja je jedan od najštetnijih patogena šećerne repe i koja može prouzrokovati velike gubitke prinosa ako se  ne tretira pravilno i pravovremeno.

(RTV)