banner-image

Vojvodina daje do tri miliona dinara za preradu mleka i mesa

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenja EU standarda u objekte u kojima se obavlja proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2017. godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa standardima EU u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna ili naučnoistraživačka institucija, a finansirati Sekretarijat.

Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi 30 miliona dinara, a podnosioci prijava mogu da računaju na povrat 50 odsto sredstava uloženih u investiciju, sem ako su u pitanju žene i lica mlađa od 40 godina jer u tom slučaju povrat sredstava iznosi 60 odsto.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 dinara tako da se neće uzeti u razmatranje investicije čija je vrednost manja od 200.000 dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.700.000 dinara, sem kada su u pitanju žene i lica mlađa od 40 godina. U tom slučaju maksimalni iznos bespovratnih sredstava može da bude 2.970.000 dinara.

Specifičnim uslovima konkursa predviđeno je da ukoliko je u pitanju prerada mleka, podnosilac zahteva mora da poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za mlekaru u domaćinstvu.

Kada se radi o preradi mesa mora da poseduje objekat koji je izgrađen od čvrstog materijala i ima minimum 50 m2 ili ugovor o njegovom zakupu koji obuhvata period od minimalno pet godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava u kojem se može adaptirati prostorija za preradu.

Konkurs je otvoren do 17.7.2017. godine.

Kompletan tekst konkursa može se pročitati ovde.

(Agrosmart)