banner-image

Razvojni fond Vojvodine odobrio pola milijarde kredita

Razvojni fond AP Vojvodine  je u 2017. godini odobrio 455.984.744 dinara kredita, kroz 79 pojedinačnih zahteva, izjavio je direktor ovog fonda Goran Savić.

– To je potvrda da su novi konkursi dali značajne rezultate. Donošenjem novih uslova i novih konkursnih linija, sasvim sigurno smo privrednicima i poljoprivednicima omogućili povoljniji oblik finansijskog kreditiranja i time podstakli razvoj domaće privrede – kazao je Savić dodajući da je zainteresovanost za podršku Razvojnog fonda sve veća, što pokazuje podatak da je u ovoj godini odobreno više sredstava nego što je to bio slučaj u prethodne četiri godine.

On je pozvao sve poljoprivrednike i privrednike koji posluju na teritoriji Vojvodine da prate konkurse Fonda i tako sebi omoguće najpovoljnije oblike finansiranja i najbolje uslove koji se trenutno mogu naći na domaćem finansijskom tržištu.

-Trenutno imamo otvoreno osam kreditnih linija od kojih su tri za razvoj privrede, tri za razvoj poljoprivrede, jedna za pretfinansiranje evropskih i bilateralnih projekata i jedna za investiciono opremanje radnih, poslovnih i agroindustrijskih zona kroz sufinansiranje sa lokalnim samoupravama, rekao je on.

Pomenimo, jedan od konkursa Razvojnog fonda Vojvodine je onaj za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Za to je namenjeno 400.000.000 dinara. Iznos kredita je od 300.000 do 10.000.000 dinara. Kamatna stopa je dva odsto godišnje za kredite sa garancijom poslovne banke i tri odsto godišnje ako su obezbeđeni hipotekom.

Kod ovog fonda trenutno su otvoreni konkursi: