banner-image

Moguć napad breskvinog smotavca

Na području Srbije, breskve i nektarine se nalaze u fazi i da je plod dostigao polovinu krajnje veličine. Breskvin smotavac je najznačajnija štetočina breskve i nektarine, a može prouzrokovati štete i na šljivama, kajsijama, jabukama, kruškama i dunjama.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove. Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.

Na području Srbije u toku je intenzivno piljenje larvi pa se u zavisnosti od regiona, registruje se 30 do 50% prisutnosti piljenja prve generacije. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, u zasadima bresaka i nektarina preporučuje se primena nekog od insekticida.

(Sremska TV)