banner-image

Centar za organsku proizvodnju Selenča u projektu Višegradskog fonda

Centru za organsku proizvodnju Selenča odobren projekat „Socijalna inkluzija i osnaživanje mladih kroz podršku razvoju Centra za učenje u organskoj  proizvodnji“ koji finansira Višegradski fond.

Partneri na projektu su Regionalna rzvojna agencija Senec Pezinok iz Bratislave, Rába – Duna – Vág Evropska grupacija za teritorijalnu saradnju iz Tatabánya, Asocijacija regionalnih brendova iz Mukařov, Savez udruženja organskih proizvođača FBiH iz Sarajeva i Nacionalna agencija za ruralni razvoj iz Chişinău.

Cilj projekta je osnaživanje mladih kroz kreiranje centara za učenje o organskoj proizvodnji u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Moldaviji. Kroz projekat o organskoj proizvodnju mladi će dobiti priliku da se obrazuju kako bi ih motivisali da otpočnu sopstveni biznis i na taj način ostvarili pozitivan ekonomski uticaj na kvalitet života mladih ljudi u ruralnim područjima.

Projekat se realizuje u periodu od juna 2017. godine do decembra 2018. godine.

Sve informacije o aktivnostima tokom realizacije projekta možete pratiti na stranicihttp://organiccentar.rs/visegradski-fond/.

Višegradska grupa (V4) osnovana je 1991. godine sa ciljem pospešivanja regionalne saradnje i bržeg ulaska u EU i NATO tada tri, a sada četiri zemlje članice (Mađarske, Poljske, Slovačke i Češke). Kao podrška boljoj saradnji među zemljama Centralne Evrope 2001. godine osnovan je Višegradski fond sa sedištem u Bratislavi. Osnovni cilj Fonda je podrška zajedničkim programima u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i razmene studenata među zemljama članicama ali i zemljama bivšeg istočnog bloka i regiona zapadnog Balkana.

Za dobijanje granta pored relevantnosti projekta sa idejama i ciljevima Višegradske grupe potrebno je da u njemu učestvuju partneri iz najmanje tri, odnosno četiri zemlje članice V4.

Rokovi za apliciranje na konkurse Višegradskog fonda su svaka tri meseca.

Više informacija na http://visegradfund.org/home/.

(organiccentar)