banner-image

Ljuštenjem strništa ulaže se u narednu žetvu

Ljuštenje ili ugarenje je plića obrada zemljišta neposredno posle ubiranja strnih zita, u cilju stvaranja plitkog rastresitog sloja na površini. U ratarskoj proizvodnji osnovno pravilo je da zemljiste treba da je pod usevom ili obradjeno. Osnovni zadaci ljustenja oranice su: bolje primanje i cuvanje vlage, zaoravanje žetvenih ostataka, uništavanje poniklih korova, provociranje semena korovskih I gajenih biljaka na klijanje I nicanje.

Ljuštenje strništa treba obaviti odmah posle žetve. Vreme obavljanja ove agrotehničke mere je veoma važno zbog toga u vreme žetve zemljište još sadrži izvesne količine vlage, a to omogućava kvalitetno izvođenje ove mere. Posle žetve zemljište ostaje bez pokrivača, isparava voda, oranica se isušuje- što otežava ili potpuno onemogućava ljuštenje. Dubina ljuštenja strnjišta zavisi od tipa zemljišta, klimatskih i vremenskih prilika, vlažnosti zemljišta i količine žetvenih ostataka.. Ljuštenje se obavlja dublje u suvljim uslovima na lošijim zemljištima i s više žetvenih ostataka.

U zavisnosti od navedenih činilaca, dubina ljuštenja kreće se između 10 i 15 centimetara.

Dipl. Ing. Baba Euđen

(PSS Vojvodine)