banner-image

Do precizne poljoprivrede na besplatnoj onlajn platformi

InoSens, konsultantska kuća koja posluje u domenu primene novih tehnologija u poljoprivredi, pokrenula je onlajn platformu koja povezuje poljoprivrednike sa proizvođačima proizvoda i servisa iz oblasti precizne poljoprivrede. PRAGMATIC je jedna od tri besplatne platforme koje se razvijaju zahvaljujući KATANA akceleratoru, i to je prva platforma za preciznu poljoprivredu – pragmatic-net.eu.

Tržište novih tehnologija raste, a kako bi se izdvojile iz mase, AgTech kompanije moraju da uvere poljoprivrednika da će se resursi uloženi u nove tehnologije povratiti, i to u relativno kratkom vremenskom roku. Ipak, ono što predstavlja najveću poteškoću za mnoge AgTech kompanije jeste pridobiti pažnju poljoprivrednika i započeti konstruktivan razgovor. PRAGMATIC će poslužiti kao centralno mesto za pronalaženje poslovnih prilika na jednom od najizazovnijih tržišta na planeti.

Postoje dva tipa korisnika na PRAGMATIC platformi: poslovni korisnici i poljoprivrednici, a platforma je skrojena tako da omogući dvosmernu, b2f (business-to-farmer) komunikaciju, a korisnici mogu da ga pretražuju prema različitim kriterijumima, npr. prema lokaciji, ceni, itd.

PRAGMATIC omogućava poslovnim korisnicima da pruže relevantne informacije o proizvodima i servisima, kao i da ponude razne vrste promocija, te personalizovanu i blagovremenu podršku, a takođe imaju uvid I u analitike koje odgovaraju njihovim kompleksnijim poslovnim prohtevima.

Cilj je da se AgTech kompanijama omogući da pronađu i umreže sa idealnim korisnicima iz poljoprivredne zajednice, kao i da se učvrsti novostvoreni lanac vrednosti.

Takođe, u okviru PRAGMATIC platforme dostupan je i alat za samoprocenu troškova, a namenjen je poljoprivrednicima kako bi bolje razumeli troškove koje određeni proizvodi i servisi iziskuju. Ovaj alat je poljoprivrednicima dostupan besplatno, a procena se vrši na osnovu realnih potreba potencijalnog korisnika i realnih tržišnih vrednosti koje su agregirane na platformi.

“Sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će PRAGMATIC napraviti svojevrsnu revoluciju u kada je u pitanju usvajanje preciznih tehnologija,” izjavila je Maja Žikić iz kompanije InoSens. “PRAGMATIC predstavlja strateško sredstvo u našoj misiji da podržimo razvoj inovativnih rešenja za održivu poljoprivredu, a predstavlja preko potrebni alat, kako za poljoprivrednike, tako i za AgTech preduzetnike. Kompanije sa svojim potencijalnim korisnicima mogu da komuniciraju u gotovo realnom vremenu, a platforma im omogućava da pronađu prilike da komercijalizuju svoje proizvode i servise daleko izvan svog lokalnog tržišta. Poljoprivrednici, sa druge strane, dobijaju mogućnost da direktno iskažu svoje potrebe, ne bi li kompanije lakše prilagodile svoja rešenja skoro pa nepredvidivim zahtevima potražnje.”