banner-image
banner-image

Kragujevac izdvojio dodatna sredstva za poljoprivredu

Gradsko veće Kragujevca donelo je program o izmenama programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za čiju je realizaciju planirano 14 miliona dinara. Naime, zbog većeg interesovanja poljoprivrednih proizvođača za pojedine mere javila se potreba za preraspodelom sredstava.

Za 400 hiljada dinara uvećana su sredstva za meru regres za reproduktivni materijal, dok je za nabavku poljoprivredne mehanizacije nakon uvećanja od 1,4 miliona dinara, na raspolaganju ukupno pet.

Gradsko veće donelo je odluku o raspisivanju javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kragujevca za 2018. godinu. Pravo na podnošenje zahteva imaju obrazovne ustanove, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva. Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije je 31. oktobar 2017. godine.

Isti rok predviđen je i za sve zaineteresovane za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu prava prečeg zakupa. To pravo moći će da ostvare vlasnici sistema za navodnjavanje, ribnjaka, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada kao i vlasnici domaćih životinja.

Tekst oba javna poziva biće objavljen na zvaničnoj interenet stranici grada Kragujevca, oglasnoj tabli Uprave grada i mesnim kancelarijama.

Na današnjoj sednici Gradsko veće odobrilo je sredstva subvencija JKP “Zelenilo“ u ukupnom iznosu od 7,4 miliona dinara za nabavku neophodne mehanizacije.

(Ritam grada)