banner-image

Inđija regresira osiguranje poljoprivrede sa četiri miliona dinara

Opština Inđija, raspisala je Кonkurs za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,  višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2017. godini na svojoj teritoriji.

Cilj konkursa je podizanje konkurentnosti proizvodnje, stvaranje tržišno održivog proizvoda i podizanje standarda života poljoprivrednih proizvođača u ruralnoj sredini, kroz povećanje i stabilnost dohotka poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju Кonkursa predviđen je ukupan iznos od 4.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu 60%  od vrednosti polise.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može da iznosi do 80.000,00 dinara. Prilikom obračuna se uzima vrednost polise bez poreza na dodatu vrednost (PDV).  

Кorisnici sredstava su mogu da budu fizička lica, nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i preduzetnici i pravna lica koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Polisa treba da je izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i u momentu podnošenja zahteva u potpunosti mora biti isplaćena.        

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 31.10.2017.godine.

Sredstva za regresiranje osiguranja isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do utroška sredstava koja su predviđena Pravilnikom za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,  višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2017. godini na teritoriji opštine Inđija.  

Kompletan tekst kkonkursa može se pogledati ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti lično u Agenciji za ruralni razvoj, ulica Vojvode Stepe 48, ili pozivom na broj 022/55 60 60.