banner-image

Do 2.500.000 miliona za regresiranje premije osiguranja

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo je nedavno Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, zasada, rasadnika i životinja. Vrste osiguranja za koje se mogu dobiti podsticaji su osiguranje ratarskih useva, povrtarskih useva, voća, vinove loze, hmelja, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod i životinja.

Pravo na podsticaje ostvaruje se podnošenjem zahteva Upravi za trezor u periodu od prvog 1. jula do 15. novembra.

Uz zahtev za ostvarivanje podsticaja prilaže se original ili overena kopija polise, kao i potvrda o plaćenom ukupnom iznosu premije za osigurani period od 16. novembra prethodne do 15 novembra tekuće godine.

Maksimalni iznosi po vrsti podsticaja utvrđuju se u procentualnom udelu u odnosu na vrednost premije i iznose oko 40 odsto. Tako za osigruranje ratarskih useva korisnik može da dobije maksimalno do 100.000 dinara, za povrtarske do 500.000, za voće, vinovu lozu i hmelj do 1.000.000, za rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod do 500.000, a za životinje do 2.000.000 dinara. Ukupan iznos sredstava za sve vrste podsticaja koje može da ostvri jedan korisnik iznosi 2.500.000 dinara.

Ovaj pravilnik stupio je na snagu 24. juna.