banner-image

Udruživanje, IT i prerada u fokusu rada nove Vlade

Nova Vlada najavila je podršku razvoju poljoprivrede u svim značajnim segmentima. Premijerka Ana Brnabić je u svom ekspozeu najavila da će se insistirati na podizanju konkurentnosti domaće proizvodnje i to putem njenog osavremenjavanja, ulaganja u nove, pre svega informacione tehnologije, kroz podršku proizvodnji organskih, tradicionalnih i proizvoda sa dodatom vrednošću, podsticanjem udruživanja, ulaganjem u prerađivačke kapacitete i slično.

Između ostalog, najavila je kapitalna ulaganja u izgradnju sistema za navodnjavanje rekavši da će ih biti izgrađeno 14, od toga 11 u Vojvodini i tri u centralnoj Srbiji. Sistemi će, kako je planirano, biti izgrađeni do kraja 2018. godine, i njima će biti pokriveno 25.000 hetara. Rekonstruisaće se i odmbrambene linije od poplave u zoni više gradskih područja.

Premijerka je podsetila da je Srbija dobila mogućnost izvoza jagnjećeg mesa na tržište Kine, a da e do kraja godine očekuje dobijanje dozvola za  izvoz i svinjskog mesa, mlečnih proizvoda i suvih šljiva.

Najavljeno je i da će nova Vlada u prvih sto dana izmeniti Zakon o poljoprivrednom zemljištu s ciljem da onemogući potpunu liberalizaciju prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima što predviđa SSP.

Kao strateške ciljeve poljoprivrede Brnabićeva je navela podsticanje razvoja proizvodnji u kojima možemo da ostvarimo komparativne prednosti kao što su povrtarstvo, voćarstvo, stočarstvo, organska proizvodnja, te proizvodnja proizvoda sa geografskim poreklom i tradicionalnih.

Drugi strateški cilj biće usklađivanje sa zajedničkom politikom EU. Kao jedan od osnovnih zadataka koji  predstoji je završetak akreditacije za koršćenje IPARD sredstava.

Fokus će takođe biti i na podršci investicijama za razvoj prerašivačkih kapaciteta.

Najavljena je i podrška uvođenju informacionih tehnologija u poljoprivredu, razvoju zadrugarstva i agroturizma.

Kao dobra primer iz prakse kada je u pitanju udruživanje i regionalni razvoj premijerka je navela opštinu Rača u kojoj će saradnjom Saveza pčelarskih organizacija Srbije i opštine naredne godine početi sa radom prva fabrika za pakovanje i plasman meda.

S.K.