banner-image

Država daje 1,5 milijardi za nabavku novih traktora

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Ovom izmenom više sredstava biće usmereno u podsticaje za koje vlada najveće interesovanje poljoprivrednika.

Tako su povećane investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva odnosno njihov nivo je sa dosadašnjih 2.360.500.000 povećan na 2.760.500.000 dinara.

Za podršku unapređenju pimarne poljoprivredne proizvodnje bio jeopredeljen iznos od 1.310.500.000, a izmenom uredbe povećan je na 2.610.500.000 dinara. Pri tome se nisu izmenili iznosi namenjeni podsticajima za kvalitetna priplodna grla, nabavku mašina i opreme i izgradnju i opremanje objekata. Naime, sav dodatni novac biće usmeren u nabavku novih traktora. Za ovu meru prvobitno je bilo određeno 210.500.000, a izmenom je ovaj iznos povećan na čak 1.510.500.000 dinara.

Iznos za regres za premiju osiguranja smanjen je sa dosadašnjih 450.000.000 na 50.000.000 dinara.

U svrhu sprovođenja aktivnosti na podizanju konkurentnosti ostao je isti iznos od 50.000.000 dinara. Međutim, izmenom je određen u  koje svrhe će se utrošiti ova sredstva. Tako će za unapređenje i sertifikaciju sitema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla biti izdvojeno 10.000.000, a za diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz  podršku investicijama u preradu i marketing nagazdinstvu biće izdvojeno 40.000.000 dinara.

S.K.