banner-image

Životinjama više smetaju visoke nego niske temperature

Domaće životinje mnogo teže podnose visoke temperature nego niske. Međutim i kod nižih temperatura kada se radi o ekstremima, reakcija je ista kao kod visokih temperatura.
Različite vrste domaćih životinja različito podnose visoke temperature. Najmanje su osetljivi konji, jer mogu obilno da se znoje, pošto su im znojne žlezde izuzetno aktivne.
Goveda imaju mogućnost znojenja samo na prednjem delu tela, pa je samim tim  rashlađivanje znojenjem nedooljno.

Živina je veoma osetljiva jer nema znojne žlezde. Višak toplote odaju opuštanjem krila i dahtanjem.

Svinje imaju znojne žlezde, ali se ne znoje dovoljno, velikim delom zbog masnog tkiva koje otežava odavnje viška toplote.

I koze veoma teško podnose visoke tempeature.

Loš uticaj vrućine na domaće životinje se vidi kroz promene u produktivnosti, reprodukciji, ishrani kao i promeni ponašanja.

Optimalne temperature za gajenje nekih vrsta domaćih životinja su:

– za krupne životinje konje i goveda – 10-15 stepeni

– za svinje u prasilištima 15 – 20 stepeni

– za tovljenike, priplodne,krmače i nerastove oko 18 stepeni

– za ovce 8 stepeni

– za priplodnu živinu 13 stepeni, za brojlere do 20 stepeni

– za jednonedeljne piliće 30-33 stepena, a svakih 8 dana se smanjuje za 4 stepena, sve dok ne dostignemo 20 stepeni.

optimalna temperatura je važna za dobrobit životinja

Branislava Pantelić dipl.inž.

(PSS Vojvodina)