banner-image

Bespovratno 125 miliona za zaštitu od nepogoda i opremanje zasada

Pokrajinski sekretarijat za pljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskihi vinogradarskih zasada.
Cilj konkursa je da se povećaju površine zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Vojvodini u 2017. godini.

Bespovratna sredstva za sufinansiranje odobravaće se za nabavku elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje voćarskih i vinogradarskih zasada. 

Ukupno će se dodeliti do 124.776.625,00 dinara.

Podnosioci prijava mogu da dobiju bespovratan iznos u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava, odnosno fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene, iznos bespovratnih sredstva za podršku investicija po ovom konkursu biće do 70 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzimaće se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Bespovratna sredstva po ovom konkursu mogu se dobiti za nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu, stubova za odizanje zasada, žica za ograđivanje parcela, stubova za ogradu i nabavku sistema protiv smrzavanja „anti frost“.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu koja može da obuhvati više tačaka, ali maksimalno do 10.000.000,00 dinara.

Pri tome sva oprema za koju se potražuju bespovratna sredstva mora biti kupljena nakon 01.01.2017. godine što se dokazuje računima i drugom potrebnom dokumentacijom. Investicije i oprema koji su kupljeni pre ovog datuma neće se uzimati u razmatranje. 

Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, a zaključno s 15.09.2017. godine.

Tekst konkursa može se pogledati ovde.