banner-image

Pokrajina daje 20.000.000 za proizvodnju u zaštićenom prostoru

Otvoren je Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke kontrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2017.godini.
Bespovratna sredstava će se dodeljjivati za sufinansiranje konstrukcije za objekte zaštićenog prostora, višegodišnjih, višeslojnih folija za pokrivanje objekata zaštićenog prostora, folija za senčenje i sprečavanje gubitka toplote, mreža za senčenje objekta, sistema za navodnjavanje „kap po kap”, instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i sistema za zagrevanje.
Iznos sredstava po ovom konkursu iznose do 20.000.000,00 dinara, a bespovratno se daje do 60 odsto kao podrška investiciji.
Pri tome podnosioci prijava fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene mogu da dobiju do 70 odsto bespovratnih sredstva za podršku investicija po ovom konkursu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi može biti maksimalno 1.800.000,00 dinara odnosno do 1.980.000,00 dinara za fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene.

Konkurs je otvoren do 15.09.2017. godine, a na njega mogu da konkurišu nosioci poljoprivrednih gazdinstava, privredna društva i zemljoradničke zadruge, pod uslovom da su u aktivnom statusu.
Kompletan tekst konkursa može se pročitati ovde.