banner-image

Vojvođanskim stočarima 35 miliona za opremanje farmi

U toku je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Cilj ovog konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Vojvodini u 2017. godini. Bespovratna sredstva po ovom konkursu će se dodeljivati za nabavku opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, kao i nabavku opreme za izđubravanje. sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi,
Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini predviđen je ukupan iznos do 35.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.250.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava jeste do 2.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara. Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja. 

Bespovratna sredstva davaće se za namenu nabavke bokseva za smeštaj muznih krava, tovnih junadi, podova za ležišta, pojilica, termo pojilica, električnih pastirica, ventilacije, muzilica, sistema za mužu, laktofriza, skrepera i separatora, kućica i bokseva za pojedinačni i grupni smeštaj teladi.

Sufinansiraće se i nabavka bokseva za prašenje i uklještenje krmača, prostirke, podova za staje, grejnih ploča, bokseva za prasad i tov svinja (sa hranilicom), hranilica , pojilica, linija za hranjenje, ventilacije.

Kada je u pitanju ovčarsko-kozarska proizvodnja sufinansiraće se nabavka pojilice, termo-pojilice, električne pastirice, hranilice, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi.
U živinarstvu finansiraće se nabavka hranilica, linija za hranjenje, pojilica, linija napajanja, ventilacije, panela za hlađenje, klapni i kaveza.

Subvencionisaće se i nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, odnosno nabavka ekstrudera, mlina čekićara, mešaone i peletirke.

Korisnici sredstava po ovom konkursu mogu biti fizička lica, privredna društva i zemljoradničke zadruge pod uslovom da su upisani u registru poljoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu.

Ovaj konkurs biće otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 31.08.2017. godine.

Kompletan tekst konkursa može se pogledati ovde.