banner-image

Novi Sad finansira organsku proizvodnju s 2.000.000 dinara

Grad Novi Sad uputio je javni poziv za podnošenje prijava za učešće u projektu razvoja organske proizvodnje na teritoriji grada za 2017. godinu. U okviru projekta dodeljivaće se subvencije za nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu i sertifikacij proizvodnje i druge investicije koje se odnose na ovu proizvodnju, poput navbavke opreme i alata, agrotekstila za zaštitu od niskih temperatura, mreža za senčenje, traka za navodnjavanje kap po kap, folija za malčiranje, folija za pokrivanje plastenika i slično.

Ukupna sredstva koja Novi Sad izdvaja za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara.

Projektom je predviđeno da se troškovi nabavke semenskog i sadnog materijala, kao i kontrole i sertifikacije subvencionišu  100 odsto, dok će iznos za nabavku opreme biti subvencionisan  u iznosu od 50 odsto.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju proizvođači s teritorije Novog Sada čije su parcele u punom organskom statusu ili se nalaze u periodu konverzije, kao i poljoprivredni proizvođači, organsizacije i institucije koji su zainteresovani da počnu organsku proizvodnju pod uslovom da se njihovo zemljište ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo nalaze a teritoriji grada.

Rok za podnošenje prijava je 10. avgust 2017. godine do 15. 30 časova, a prijave se uz potrebnu dokumentaciju mogu predati na pisarnici  u Gradskoj kući

Kompletan tekst poziva sa spiskom potrebne dokumentacije moze se pogledati ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti i opozivom na telefone broj 021/452 414 ili 6614 085.