banner-image

Mladi iz šest zemalja zajedno će učiti o organskoj proizvodnji

Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS) počinje sa realizacijom projekta koji finansira Višegradski fond, a u okviru kojeg će nezaposleni mladi moći da se edukuju i steknu znanja o eko-proizvodnji,  kako bi mogli da pokrenu vlastiti biznis.

Projekat “Podrška aktivnom društvenom uključivanju i osnaživanju mladih kroz razvoj centra za učenje u oblasti eko proizvodnje” će trajati do novembra 2018. godine, a osim COPS-a, koji je nosilac, u njemu učestvuju organizacije iz Slovačke, Mađarske, Češke, BiH i Moldavije.

Jedna od prvih i najznačajnijih aktivnosti je formiranje zajedničkog Centra za učenje u oblasti eko proizvodnje u regionu Zapadnog Balkana i Moldavije. Fokus je na proizvodnji eko proizvoda, a mladi koji su bez posla biće nakon obuke u centru motivisani da započnu svoje poslovanje, unaprede ekonomski položaj i kvalitet života.

-Biće pružena i podrška u oblasti regionalnog brendiranja kao i uspostavljanju standarda u oblasti eko proizvodnje kroz unapred osmišljenje edukacije u zemljama partnerima na projektu, što bi indirektno uticalo na smanjenje nezaposlenosti kod mladih. U osnovi projekta je obezbeđenje prenosa znanja i iskustva zemalja centralne Evrope (Višegradske grupe ili V4), zemljama partnerima na projektu (Srbiji, Bosni i Hercegovini kao i Moldaviji) u oblasti uvođenja standarda u eko proizvodnji kroz uspostavljanje partnerstava za buduću saradnju, pružanju podrške mladim proizvođačima, kao i ohrabrivanje zajedničkih ulaganja u buduća (nova) preduzeća u ovoj oblasti, u zemljama učesnicama projekta – ističe predsednik COPS-a Jozef Gašparovski.

Pored Centra za za učenje u oblasti eko proizvodenje za region zapadnog Balkana i prateće E-platforme koja će omogućiti učenje na dajinu, biće izrađena analiza stanja i baza podataka u ovom sektoru u zemljama centralne Evrope. E-platforma će značiti mnogo i za  povezivanje mladih i drugih zainteresovanih strana u oblasti organske poljoprivrede.  

Partneri Centra za organsku proizvodnju Selenča su Regionalna razvojna agencija Senec Pezinok iz Slovačke, Raba – Duna –Vag grupa za teritorijalnu saradnju (RDV EGTC) iz Mađarske, Asocijacija regionalnih brendova (ARB) iz Češke, Savez udruženja organskih proizvođača FBiH (FAOP) iz BiH, te Nacionalne agencije za ruralni razvoj (ACSA) iz Moldavije.

{download}99{/download}

(Agrosmart)