banner-image

Stočari kubure s nedostatkom krme i strepe od aflatoksina

O problemima zbog suše najviše se govori zbog pada prinosa i kvaliteta biljne proizvodnje. Međutim, veliki problemi prate stočarstvo, jer će hrana za krave u mlečnom govedarstvu biti znatno lošijeg kvaliteta, a kako strahuju farmeri doći će do pojave aflatoksina.

Vasilije Ivković iz Gajdobre, vlasnik farme goveda sa oko 160 muznih krava, a sa pratećim kategorijama grla ukupno 300, koji se ovim poslom bavi 22 godine ocenjuje da je ova godina po suši najgora od kada je u tom poslu.

„Zbog suše je bilo teško 2003. i 2012. godine. Po meni je 2003. godina bila teža od 2012. godine, ali je ova godina nešto što ja ne pamtim.

Ova suša će se vrlo loše odraziti na proizvodnju mleka. Prvo će poskupeti stočna hrana koje neće biti dovoljno. Kvalitet hrane će biti jako loš, kao i kvalitet silaže. Čim se krave slabije hrane biće manje mleka, tako da možemo očekivati i nestašicu ovog proizvoda“, kaže Ivković.

U sušnoj 2012. godini bilo je problema sa aflatoksinom, pa s razlogom strahuje da će ih biti i ove godine.
„Pojava aflatoksina je neminovna i to nas čeka. Temperature su veoma visoke, pojedini kukuruzi dospevaju za petnaestak dana na vršidbu. Temperature su preko 30 stepeni što pogoduje razvoju aflatoksina“, upozorava Ivković i dodaje da ovako visoke temperature teško podnose i krave na muži.
„Ne znam kome je gore, nama koji radimo u štalama, ili samim kravama,“ pomalo u šali kaže Ivković.

Navodi i da je zbog problema sa sušom, u Udruženju proizvođača mleka je zahtevano da država do 10. avgusta isplati farmerima subvencije za umatičena grla i premiju za mleko.
(RTV)