banner-image

Tri miliona za sertifikaciju organske proizvodnje u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini. 

Sredstava po ovom konkursu dodeljivaće se za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje u 2017. godini koje rade ovlašćene organizacije koje za poslove koje obavljaju izdaju odgovaraju’i sertifikat.  

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 3.000.000,00 dinara. Sredstva namenjena po ovom konursu predviđena su za sufinansiranje do 70 odsto od ukupnih troškova kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 100.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare  fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu

Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno. Isplaćivaće se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Sekretarijatu originalan račun (ne stariji od 01.01.2017. godine) i overen izvod banke o izvršenom plaćanju.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 24. novembrom 2017. godine.

Tekst konkursa može se pogledati ovde.