banner-image

Potpisani ugovori o uređenju atarskih puteva

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključila je u ponedeljak, 28. avgusta 2017. godine, ugovore o korišćenju sredstava za ure|enje nekategorisanih puteva i otresišta sa predstavnicima 67 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije centralne Srbije, navodi se na sajtu Ministarstva.

Za ure|enje nekategorisanih puteva i otresišta, budžetom Republike Srbije i u skladu sa Uredbom o utvr|ivanju programa izvo|enja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, predvi|ena su sredstva u iznosu od 851 milion dinara, od čega Ministarstvo učestvuje sa više od 249 miliona dinara.

– Ove godine planira se obnova oko 860 kilometara seoskih puteva. Uz komasaciju, ure|enje poljskih puteva i otresišta je jedna od najznačajnijih mera kojom se upravlja zemljištem i kojom se pobolj{avaju uslovi života i rada poljoprivrednika, ali i svih drugih ljudi koji žive u ruralnom području – rekao je državni sekretar Velimir Stanojević prilikom potpisivanja ugovora.

 On je istakao da se svake godine povećava broj zainteresovanih lokalnih samouprava koje konkurišu za ovu meru ministarstva od koje će, kako je istakao, korist imati više hiljada poljoprivrednih proizvođača.

Tokom prethodne tri godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zajedno sa lokalnim samoupravama ulo`ilo je 2,2 milijarde dinara u uređenje 2.500 kilometara atarskih puteva.

Seoski putevi u dobrom stanju obezbeđuju lakši i bliži pristup poljoprivrednim površinama, smanjuju potrošnju goriva, čuvaju kvalitet poljoprivrednih proizvoda prilikom njihovog transporta, produžuju vek poljoprivrednoj mehanizaciji i obezbeđuju sigurniji saobrašaj, ističu iz Ministarstva poljoprivrede.

(ekapija)