banner-image

Usvojene izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim držvaljanima iz zemalja EU ograničiti kupovinu zemljišta.

Za izmene zakona, koje predviđaju uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, glasalo je 132 poslanika, a protiv je 13.

Da bi stranac državljanin zemlje EU mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, da ga obrađuje najmanje tri godine, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine i opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju. 

Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. 

Precizirano je zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta državljanima EU u zoni od 10 kilometara od granice

Izmene zakon stupiće na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”, a počeće da se primenjuje od 1. septembra. Taj zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Naime, bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

Kako je utvrđeno, izmene zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima. 

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. 

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije. Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine. 

Druge zemlje su se izborile u pregovorima o pridruživanju za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.

(B92)