banner-image

Dozvoljeno pet puta više aflatoksina u mleku

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saglasnost ministra zdravlja, donelo je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja.
Prema ovom Pravilniku menja se deo koji se odnosi na maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla. Tako je dozvoljena količina mikotoksina aflatoksina u sirovom mleku, termički obrađenom mleku i mlečnim proizvodima povećana pet puta, odnosno sa dosadašnjih 0,050 na 0,25 miligrama po kilogramu.
Ovaj izmenjeni pravilnik počeće da se primenjuje od 7. septembra 2017. godine do 30. novembra 2018. godine.